Zamknij mobilną wersję WCAG

Ministerstwo Kultury przyznało kolejną dotację na zakup instrumentów i sprzętu wspierającego do Powiatowej Sali Koncertowej

 

Utworzenie Sali koncertowej w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku i powstanie Orkiestry Powiatowej stało się impulsem do pobudzenia aktywności lokalnej. Stworzenie orkiestry, która zapewnia oprawę artystyczną powiatowym (i nie tylko) wydarzeniom stało się priorytetem do rozwoju działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego. Widząc duże zainteresowanie koncertami oraz pozytywny odbiór lokalnej społeczności, powiat leżajski dąży do rozszerzenia oferty programowej Orkiestry Powiatowej. Aby te zadania były zrealizowane potrzeba profesjonalnego sprzętu muzycznego, który wpłynie na jakość
i podniesienie poziomu odbioru organizowanych przedsięwzięć.

W 2020 roku Orkiestra otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w kwocie 150 000 zł która została przeznaczona na zakup sprzętu muzycznego. Powiat Leżajski dostrzegając potencjał Orkiestry, w 2022 złożył kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego oraz nagłośnienia. Zadanie o nazwie „Wzbogacenie oferty kulturalnej Powiatowej Sali Koncertowej poprzez zakup instrumentów oraz sprzętu wspierającego” otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 95 000 zł. Powiat Leżajski jako wnioskodawca zabezpieczy kwotę 23 750 zł na wkład własny do ww. projektu.

Dzięki zwiększonemu dostępowi do instrumentów wysokiej klasy oraz technologii audio poprawi się jakość wydarzeń kulturalnych, a nowo zakupione instrumenty podniosą komfort pracy artystów oraz jakość brzmienia orkiestry. Bazując na wytworzonej infrastrukturze
i zakupionemu wyposażeniu Powiat Leżajski planuje prowadzić ożywioną działalność w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej oraz działalności artystycznej, o zasięgu nie tylko lokalnym ale również regionalnym i międzynarodowym. Kontynuowana będzie działalność w zakresie organizowania koncertów muzyki poważnej, patriotycznych, recitali.

Dofinansowanie zadania w ramach Programu Rządowego Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego – kwota dofinansowania 95 000,00 zł, całkowita wartość zadania 118 750,00 zł.

Nazwa zadania: Wzbogacenie oferty kulturalnej Powiatowej Sali Koncertowej poprzez zakup instrumentów oraz sprzętu wspierającego