Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Program wyrównywania różnic między regionami w 2020 r.

16 stycznia 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 20 grudnia 2020 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 9 stycznia 2020 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2020 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2020 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

– Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
– Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
– Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
– Obszar D – likwidacja barier transportowych
– Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
– Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
– Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Realizator programu
Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:
– Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G
– PFRON w Rzeszowie – dla obszarów A i E
Maksymalna wysokość dofinansowania
Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

– Obszar A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
– Obszar B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach – 35%,
– Obszar C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
– Obszar D – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – do 80%), nie więcej jednak niż:
– 90 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-omiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
– 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
– 270 000 zł dla autobusów,
– Obszar E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
– Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
– Obszar G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 14 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu). Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na stronie www.pcprlezajsk.pl, a także na stronie www.pfron.org.pl