Zamknij mobilną wersję WCAG

Powiat Leżajski wśród beneficjentów programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Infrastruktura kultury”

1 marca 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Głównym założeniem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

  Od wielu lat sytuacja podmiotów działających w sferze kultury ukazuje ogromne potrzeby wsparcia finansowego, które umożliwi ich modernizację i rozwój, a także zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej. Katalog działań programu, obejmujący prace budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, czy sporządzanie dokumentacji technicznej, daje możliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany jakościowe, w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego, podmiotów objętych programem. Działania przyczyniające się do faktycznego zwiększenia potencjału instytucji kultury, zwiększające dostęp do oferty kulturalnej i podnoszące jej atrakcyjność, dostosowanie do standardów europejskich, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym, a także wzmocnienie infrastruktury podmiotów realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej to tylko część efektów jakie powinno przynieść wdrożenie programu.

  Powiat Leżajski przystąpił do programu składając wniosek pn. „Utworzenie Sali Koncertowej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego”. Miejscem realizacji działania jest Aula Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

  W ostatnich dniach lutego na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków. Należy podkreślić, że spośród 548 wniosków tylko 118 wniosków spełniło wymogi formalne, w tym wniosek złożony przez Powiat Leżajski, zajmując 54 miejsce na liście rankingowej. Pozyskana kwota dofinasowania to 480 000 zł, co daje nam 6 miejsce pod względem sumy dofinansowania. Warto tutaj przytoczyć zdanie ekspertów oceniających wnioski: „Wsparcie finansowe kierowane jest do podmiotów, których zadania powstaną w oparciu o stabilne źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują konsekwentną realizację podjętych działań, a inwestycje wpiszą się w ich kompleksowe plany rozwoju.”

  Jesteśmy przekonani, że inwestycja w zakresie poprawy infrastruktury, poprzez tworzenie przyjaznej i nowoczesnej bazy technicznej przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa Powiatu Leżajskiego w szeroko pojętej kulturze.