Zamknij mobilną wersję WCAG

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – weekend za pół ceny

24 października 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza wszystkich zwiedzających do skorzystania z oferty promocyjnej w ramach akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – weekend za pół ceny” w dniach 22 i 24 listopada br. (w Muzeum jest to piątek i niedziela, w sezonie jesienno-zimowym w soboty Muzeum jest nieczynne), organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  Akcja obejmuje zwiedzanie trzech wystaw stałych w karnecie 50% :
  • „Browarnictwo na Ziemi Leżajskiej” – Multimedialna Wystawa Browarnictwa – tylko jedna z trzech tego rodzaju w Polsce – prezentuje poprzez pokazy filmów historię światowego browarnictwa i lokalnego browaru w Leżajsku. Odwiedzający mogą podziwiać stary sprzęt techniczny, szklanki, kufle, etykiety i medale przyznane browarowi w Leżajsku i spróbować „złotego likieru”.
  • „Historia Miasta i Regionu” – Multimedialna wystawa historyczna przedstawia kolekcję eksponatów dotyczących bogatej historii miasta i regionu, od V wieku p.n.e. do chwili obecnej. Film, opisy na ścianach i info-kioski przybliżą zwiedzającym złożoną historię o naszym mieście.
  • „Ekspozycja Etnograficzno–Zabawkarska” – Część etnograficzna poświęcona jest starym przedmiotom codziennego użytku wraz z rekonstrukcją tradycyjnego wiejskiego domu i warsztatu stolarskiego. Wystawa tworzenia zabawek ma na celu utrwalenie w pamięci ludzi tradycji ręcznego wytwarzania drewnianych zabawek, sięgającej XVIII wieku w powiecie leżajskim. Pukawki, fujarki, grzechotki, samochody, klaszczące ptaki i motyle, dziobiące kury i koguty cieszą szczególnie najmłodszych gości.
  Cena karnetu po obniżce:
  Karnet normalny: 7,50 zł
  Karnet ulgowy: 5,00 zł
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
  ________________________________________
  SEE MORE OF POLAND – weekend at half price
  Leżajsk County Museum greatly invites all visitors to benefit from our special offer during “SEE MORE OF POLAND – weekend at half price campaign “ on Friday,  November 22 and  Sunday, November 24, 2019, ( in autumn – winter season our Museum is closed on Saturdays ). The campaign is organized by Polish Tourism Organization  and Ministry of Sport and Tourism.
  The special offer includes visiting of three permanent exhibitions at half – price ticket.
  They are :
  • „Beer Brewing Traditions in the Land of Leżajsk” – The multimedia Brewing Exhibition – only one out of three of its kind in Poland – presents through the screenings of the films the history of worldwide brewing and the local Leżajsk brewery. The visitors can admire the old technical equipment, glasses, jugs, labels and medals awarded to the Leżajsk brewery and trying some of “ the golden liqueor.”
  • „History of the Town and Region” – The multimedia Historic Exhibition shows the collection of exhibits concerning the rich history of the town and the region since 5th century BC until now.. The film, wall descriptions  and info boxes in English provide the visitors with the complex knowledge of our town.
  • „Ethnographic and Toy – Making exhibition” – The ethnographic part is devoted to the old items of everyday use together with the reconstruction of traditional villager’s room and carpenter’s workshop.    The Toy  Making Exhibition is aimed at keeping in peoples‘ memory the tradition of hand – made manufacturing of the wooden toys, dating back to the 18 th century n the Leżajsk County.  The pop – guns, pan – pipes, rattles, cars, clapping  birds and butterflies, pecking hens and cocks cheer up the youngest visitors especially.
  The reduced admission will be as follows:
  Adults : 7,50 PLN
  Concessions : 5,00 PLN
  WELCOME IN!