Zamknij mobilną wersję WCAG

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku

  1. Dla zapewnienia celów działania Starostwa Powiatowego w Leżajsku stosuje się techniki i technologie, narzędzia i systemy informatyczne oraz przetwarza i zarządza informacją.
  2. Informacja jako jeden z najważniejszych zasobów Starostwa jest chroniona na każdym szczeblu Starostwa.
  3. Starostwo chroni informacje własne, jak i powierzone.
  4. Poufność, dostępność i integralność informacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zgodności z przepisami prawa oraz wizerunku Starostwa wobec stron zainteresowanych.
  5. Dla zapewnienia celów działania Starostwa ustanawia się ramy celów bezpieczeństwa Polityki, które koncentrują się na zapewnieniu: poufności, integralności i dostępności danych; identyfikowalności czynności i zasobów podczas przetwarzania danych; zapewnieniu niezawodności działań; podejmowaniu wysiłków prowadzących do poprawy poziomu bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w Starostwie.
  6. Kompetencje i świadomość pracowników Starostwa są podstawą bezpieczeństwa informacji w Starostwie.

 

Najwyższe kierownictwo Starostwa Powiatowego zobowiązuje się do zachowania zgodności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2014-12 do jego ciągłego doskonalenia i skuteczności.

Najwyższe kierownictwo Starostwa Powiatowego zapewnia, że Polityka ZSZ i jej cele są zrozumiałe, wprowadzone i utrzymywane w Starostwie Powiatowym.