Zamknij mobilną wersję WCAG

Podpisano umowy na dwie kolejne inwestycje zaplanowane przez Powiat Leżajski

4 kwietnia 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  3 kwietnia odbyło się podpisanie umów z wykonawcami dwóch inwestycji realizowanych przez Powiat Leżajski.

  Pierwsza inwestycja to przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 0+000 – 0+760 w m. Wola Zarczycka. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku – Lider Konsorcjum i PBI WMB Sp. Z o.o. z siedzibą w Sandomierzu – Partner Konsorcjum.

  Planowana wartość inwestycji to kwota 4 093 843,79 zł. Powiat Leżajski uzyskał dofinansowanie na ww. zadanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 2 456 306 zł. Pozostała kwota, czyli 1 637 537,79 zł, to środki własne (Powiat Leżajski: 818 768,90 zł, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 818 768,89 zł).

  Remont elewacji i piwnic zabytkowego budynku dawnego Dworu Starościńskiego to druga z inwestycji, na wykonanie której podpisano umowę. Wykonawcą robót będzie firma Dariusz Misiukanis „DARMIS”.

  Wartość inwestycji to 578 100 zł. Środki finansowe pozyskane zostały w wyniku złożonego przez Powiat Leżajski wniosku do II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dodatkowo wkład własny zapewniony został powiat. Remont powinien zakończyć się do końca września 2024 roku.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka