Zamknij mobilną wersję WCAG

Otwarcie wystawy poświęconej marszałkowi Józefowi Zychowi w MZL

2 czerwca 2021

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  W poniedziałek 31 maja w Muzeum Ziemi Leżajskiej miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Ze wsi na Wiejską, czyli Marszałek Józef Zych w służbie Ojczyzny, Kościoła i Ziemi Leżajskiej”.

  Wernisaż odbywał się w reżimie sanitarnym i był transmitowany on – line na platformie You Tube MZL. Marszałka Józefa Zycha – przybyłego z Poznania – i zaproszonych gości powitał Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński.

  Poza obecnością  Zarządu Powiatu Leżajskiego wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak – Kamysz, posłowie z terenu województwa podkarpackiego, były Szef Gabinetu Marszałka Zycha Jerzy Szymanek, byli  posłowie na Sejm RP, JM prof. Roman Fulneczek Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, były Minister Rolnictwa Pan Stanisław Kalemba, Prezes Wydawnictwa Jagiellonia SA Pan Wojciech Tazanowski, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i szkół.

  Część pierwsza odbyła się w sali konferencyjnej muzeum, w czasie której marszałek wygłosił odczyt pt. „Polska po 1989 r.: Konstytucja RP, UE, NATO, Parlamentaryzm, Stosunki Międzynarodowe, Tworzenie Prawa”, w którym jako naoczny świadek i uczestnik wydarzeń przedstawił najważniejsze aspekty swojej działalności w tym okresie. Głos zabrali również prezes Władysław Kosiniak – Kamysz, rektor Fulneczek, dyrektor Szymanek czy byli posłowie, którzy pokreślili wielką rolę Józefa Zycha, jaką odegrał w procesie przemian ustrojowych w Polsce po 1989 r. Zgromadzona publiczność z wielkim entuzjazmem przyjęła wystąpienie marszałka, odśpiewując na koniec gromkie „Sto lat”.

  Po przecięciu tradycyjnej wstęgi goście zwiedzili wystawę, dokumentującą życie i pracę Józefa Zycha. Należy podkreślić, że wszystkie artefakty, zdjęcia i publikacje pochodzą z jego prywatnych zbiorów. Zwiedzający mogli również otrzymać w prezencie książkę Wojciecha Szwajdlera pt. „Józef Zych. Na przekór losowi” z autografem marszałka.

  W kolejnym dniu w muzeum miała miejsce druga część wernisażu. Marszałek Józef Zych spotkał się z młodzieżą z dwóch największych szkół z terenu powiatu leżajskiego tj. z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. W trakcie prelekcji marszałek przekazał młodemu pokoleniu bagaż swoich doświadczeń, zarówno ze sfery ogólnopolskiej,  światowej polityki, jak i tych związanych z Ziemią Leżajską, o której nigdy nie zapomniał.

  Na  wystawie dzięki marszałkowi Zychowi znalazły się prawdziwe „białe kruki”. Przede wszystkim oryginał Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. z podpisem marszałka Zycha, pierwsze wydanie książkowe Konstytucji RP o nakładzie bardzo niskim 700 egzemplarzy ze wstępem napisanym przez marszałka, reprint Konstytucji 3 Maja w języku niemieckim i francuskim. Cenny jest reprint książki autorstwa Józefa Zycha wydanej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w języku włoskim poświęconej przez papieża Benedykta XVI. Zapewne po raz pierwszy spotkamy się z medalami parlamentów wybranych państw świata oraz medalami upamiętniającymi Konstytucję 3 Maja i Konstytucję marcową z 1921 r. Na wystawie prezentowany jest także dorobek naukowy marszałka Zycha w postaci książek. Na szczególne podkreślenie zasługują publikacje prawnicze o tematyce ubezpieczeniowej. Józef Zych uchodzi w Polsce za najwybitniejszego znawcę problemów zadośćuczynień i orzecznictwa sądowego z tego zakresu.

  Po prelekcji w muzeum Marszałek Józef Zych odwiedził Starostwo Powiatowe w Leżajsku i spotkał się z Zarządem Powiatu Leżajskiego. Podczas spotkania rozmawiano o inwestycjach i przedsięwzięciach realizowanych przez Powiat Leżajski.

  Muzeum zaprasza do zwiedzania wystawy.

  Informację zamieściła: Gabriela Dąbek