Zamknij mobilną wersję WCAG

Nieodpłatna Pomoc Prawna w formie zdalnej

27 marca 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Starosta Leżajski podjął decyzję o zmodyfikowaniu w okresie od 13 marca 2020 r. do odwołania, działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu leżajskiego. Okresowo zmieniony zostaje sposób udzielania porad. Osoby udzielające porad mogą  udzielać pomocy z innych miejsc niż lokal w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, wideorozmowa).

  Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze złożenie wymaganego przepisami wypełnionego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Oświadczenie można złożyć:

  • w wersji papierowej: przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego – ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk lub osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach Starostwa Powiatowego
  • elektronicznie: przesyłając skan lub zdjęcie oświadczenia e-mailem na adres starostwa: npp@starostwo.lezajsk.pl lub poprzez ePUAP

  Wzór oświadczenia do pobrania pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html

  Po złożeniu oświadczenia należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 882 015 438  lub pod adresem e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl

  W wyznaczonym terminie i uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuję się z Państwem prawnik lub doradca obywatelski.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka