Zamknij mobilną wersję WCAG

Most w Grodzisku Dolnym już po przebudowie

4 stycznia 2021

Most w Grodzisku Dolnym po rozbudowie. Metalowe przęsła, boki mostu na wysokości jezdni w kolorze niebieskim, po obu stronach kamieniste zbocza.
  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

  • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

    Inwestycją, która zwieńczyła koniec ubiegłego roku była rozbudowa drogi powiatowej nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w Grodzisku Dolnym. Odbiór mostu odbył się w okresie międzyświątecznym. Poza rozbudową mostu wykonano remont istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wymianę warstwy ścieralnej na odcinkach dojazdowych do mostu wraz z umocnieniem pobocza.

    Całkowita wartość zadania to 2 179 243,09 zł. Kwota dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów wyniosła 1 017 394,00 zł, zaś wkład własny – 1 161 849,09 zł.

    Informację zamieściła: Natalia Nowicka