Zamknij mobilną wersję WCAG

LXXVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

23 czerwca 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  22 czerwca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXVII sesja rady. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji radni zapoznali się z raportem o stanie powiatu, informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2022 r., sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022, a także informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku.

  Następnie radni głosowali nad uchwałami w sprawie:
  – wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego;
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  – udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
  – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.;
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka