Zamknij mobilną wersję WCAG

LXXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

31 marca 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  30 marca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXI sesja rady. Po przyjęciu protokołów z LXVI, LXVII, LXVIII oraz LXIX sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za rok 2022 i sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2022.
  W dalszej części spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:
  – zmiany Uchwały Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.
  – przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

  Następnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2022 rok. Ponadto podjęto oświadczenie Rady Powiatu Leżajskiego w obronie Jana Pawła II, zaś starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka