Zamknij mobilną wersję WCAG

LXVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

24 lutego 2023

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  23 lutego w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad uroczyste ślubowanie złożyła nowa radna Wanda Rakszawska-Stopyra, która zastąpiła zmarłego radnego Edwarda Jonkę.

  W dalszej części spotkania radni zapoznali się z informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy
  społecznej za 2022 r. oraz przyjęli uchwały w sprawie:
  – przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie leżajskim na lata 2023-2025;
  – zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu leżajskiego (I)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet VII Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.1 Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy;
  – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2023 roku;
  – uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Leżajskiego;
  – zmiany Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie powierzenia Gminie Grodzisko Dolne zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie w km 0+000 – 2+800.
  – zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  – zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  – zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.;
  – zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i pozostałych
  członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżajskiego;
  – zmiany Uchwały Nr I/11/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.

  Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka