Zamknij mobilną wersję WCAG

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

12 lipca 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Województwo: podkarpackie
  Powiat: leżajski
  Agrofag: Połyśnica marchwianka
  Roślina: marchew jadalna
  Data publikacji komunikatu: 12.07.2019 r.
  Stwierdzono występowanie II pokolenia połyśnicy marchwianki.
  Żerowanie larw drugiego pokolenia prowadzi do uszkodzeń korzeni, które łatwo gniją i źle się przechowują.
  Decyzję o sposobie i terminie zwalczania połyśnicy marchwianki w uprawach marchwi należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
  Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. odłowieniu na żółtych tablicach lepowych w ciągu kolejnych 3 dni:
  • średnio 0,75 – do l szt. muchówki (owad dorosły).
  Przy wykonywaniu zabiegów chemicznych istotna jest wielkość plantacji. Na wielohektarowych uprawach marchwi najwięcej uszkodzonych roślin występuje w pasie brzeżnym, sięgającym do 30 m w głąb plantacji, stąd też nie ma potrzeby opryskiwania całego pola.
  Środki ochrony roślin:
  Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – kliknij tutaj
  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
  2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
  kliknij tutaj https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin
  Uwagi:
  Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy.
  1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:
  ● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
  ●  jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.
  3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin.
  4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej
  3 lata.
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  Oddział: Leżajsk
  tel. 17-24-20-207
  e-mail: o-lezajsk@piorin.gov.pl