Zamknij mobilną wersję WCAG

Jubileusz 400-lecia konsekracji kościoła farnego pw. Świętej Trójcy w Leżajsku

29 października 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  W sobotnie przedpołudnie, 26 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się sesja historyczno-naukowa, której przewodniczył ks. dr hab. Wacław Siwak, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane następujące prelekcje:
  • ks. dr Henryk Borcz (Archiwum Archidiecezji Przemyskiej): „Z Dziejów parafii Farnej w Leżajsku. Jak Bożogrobcy Leżajsk opuścili, a na ich miejsce księża diecezjalni przybyli”;
  • Bartosz Podubny (Zastępca Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie): „Przekształcenia zespołu kościelno – plebańskiego w Leżajsku w latach 1900-1939, a wśród nich nieznane realizacje Zygmunta Hendla”;
  • Marta Nikiel (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie): „Ocalić piękno. Prace konserwatorskie wyposażenia i wystroju fary leżajskiej na pocz. XXI w.”;
  • Jarosław Giemza (Muzeum Zamek w Łańcucie): „Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Leżajsku i jej historyczne wyposażenie”.

  Na zakończenie sesji została otwarta wystawa: Zabytki Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku w dokumentach i na fotografii…

  W niedzielę, 27 października 2019 r. w ramach uroczystości jubileuszowych o godz. 10.00 pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego sprawowana była nsza św. w kościele Jezusa Miłosiernego połączona z poświęceniem nowego ołtarza (nastawy) oraz odnowionej polichromii. Proboszcz parafii, ks. prał. Marek Cisek, witając przybyłych na modlitwę do odrestaurowanego kościoła filialnego, ukazał również historię związaną z tym miejscem.

  Natomiast o godz. 11.30 w kościele farnym z okazji 400-lecia konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy sprawowana było nabożeństwo również pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adam Szala. To spotkanie modlitewne połączone zostało z uroczystą konsekracją nowego kamiennego ołtarza i poświęceniem ambony.
  W uroczystościach jubileuszowych uczestniczył także Zarzad Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz.