Zamknij mobilną wersję WCAG

IV sesja Rady Powiatu Leżajskiego – sesja absolutoryjna

1 lipca 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  27 czerwca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się IV sesja rady, która była jednocześnie sesją absolutoryjną.

  Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z III sesji rady uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za 2023 r.

  Następnie podjęli uchwały w sprawie:
  – przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,
  – wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Leżajski projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!”,
  – zatwierdzenia realizacji projektu „Kształcimy dla pracy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.13 Szkolnictwo zawodowe,
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego.
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2024 r.7.

  Najważniejszymi uchwałami podjętymi przez radę na czwartkowym posiedzeniu były:
  – uchwała w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego (za głosowało 16 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu),
  – uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (za głosowało 17 radnych),
  – uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 (za głosowało 17 radnych).

  Głosowanie nad uchwałami poprzedzone było odczytaniem raportu o stanie powiatu. Na zakończenie spotkania radni zapoznali się ze sprawozdaniem starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  RZ

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka