Zamknij mobilną wersję WCAG

III sesja Rady Powiatu Leżajskiego

14 czerwca 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  13 czerwca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się III sesja rady. Na wstępie spotkania radni przyjęli proponowany porządek obrad oraz protokół z II sesji rady.

  Następnie zapoznali się z:
  – informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku o działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu leżajskiego w 2023 r.,
  – oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leżajskiego za 2023 r.
  – informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2023 r.,
  – informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.,

  W dalszej części spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:
  – uchylenia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leżajskiego,
  – powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Leżajskiej,
  – powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

  Ponadto zapoznali się z informacją starosty na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej, informacją starosty o realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu leżajskiego, a także ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka