Zamknij mobilną wersję WCAG

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

18 stycznia 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Do 28 lutego będą przyjmowane zgłoszenia w II edycji Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, która wystartowała 20 listopada ubiegłego roku.

  Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

  – poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,
  – potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
  – krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

  Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła), prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

  Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową na adres e–mail.

  Etap wojewódzki
  Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów cząstkowych:
  – oceny formalnej kart zgłoszeniowych
  – oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

  Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.

  W II etapie Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim.

  Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

  Nagrody:
  Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2022 r., który planowany jest w formule stacjonarnej.

  Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą na etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy Laureatów.

  Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy–wyróżnienia.

  Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

  Etap ogólnopolski
  Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim.

  Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: czerwiec 2022 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

  Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Ostatki w polskiej tradycji”.

  Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

  Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu:
  – specjały kuchni regionalnej, o których mowa w § 12 pkt 1 Regulaminu Konkursu, obejmujące dwa wyroby cukiernicze oraz trzy potrawy wytrawne, nawiązujące do tradycji ostatków,
  – inscenizację słowno–muzyczno–ruchową, o której mowa § 12 pkt 2 Regulaminu Konkursu, nie dłuższą niż 4 minuty.

  Ogłoszenie wyników:
  Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły
  w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w dniu Konkursu
  na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.

  Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

  Nagrody:
  Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję konkursową.

  Miejsca 2. i 3. oraz 13 wyróżnień otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów.

  Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

  1. miejsce – 10.000,00 zł brutto;
  2. miejsce – 6.000,00 zł brutto;
  3. miejsce – 4.000,00 zł brutto.

  Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).

  Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.

  Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną Laureatami Konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w roku, w którym odbywa się Konkurs.

  Finaliści Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

  Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

  W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00–15.00; tel. 22 695 11 99.

  Źródło: www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka