Zamknij mobilną wersję WCAG

Historia

Starostwo Leżajskie na Przestrzeni Dziejów

Leżajsk należy do najstarszych miast Polski południowo-wschodniej. Jego początki były związane z istnieniem prasłowiańskiego grodu, obok którego powstała osada nad brzegiem Sanu na terenie dzisiejszej wsi Stare Miasto. W 1397 r. z rąk króla Władysława Jagiełły królewska wieś Leżajsk uzyskała prawa miejskie. Tradycja powiatowego Leżajska sięga XV wieku. Siedzibą starostwa, Leżajsk został po raz pierwszy w 1424 roku. Jak podają źródła, w latach 1433 – 1772 było to starostwo i obejmowało osady: Leżajsk, Dębno, Giedlarowa, Sarzyna, Wierzawice, Jelna, Kuryłówka, Ożanna, Rzuchów, Siedlanka, Wywłoka, Luchów, Płoin. W miarę rozwoju ruchu kolonizacyjnego powstawało coraz więcej nowych osad, które powiększały zakres terytorialny starostwa. W roku 1649 w skład wspomnianej jednostki wchodziły 24 osady: Leżajsk, Jastrzębiec, Brzóza Królewska, Brzyska Wola, Łukowa, Ożanna, Ruda Łańcucka, Rzuchów, Sarzyna, Siedlanka, Stare Miasto, Dębno, Giedlarową, Hucisko, Jelna, Judaszówka, Tarnawiec, Wierzawice, Wola Zarczycka, Wólka Łamana i Wólka Niedźwiedzka. Przez następne 200 lat leżajskie starostwo znajdowało się w rękach bogatych rodów magnackich (Opalińskich i Potockich). Po I rozbiorze Polski ziemie starostwa zostały włączone do monarchii austriackiej jako tzw.: „Dobra kameralne” i dopiero w 1819r. w wyniku licytacji nabył je hrabia Wojciech Mier, a kilkanaście lat później odkupił je od niego hrabia Alfred Potocki.

NICEte123
testsss
NICEte123
NICEte123
testggfg

Liczne zmiany i modyfikacje dokonywane w podziale administracyjnym Galicji spowodowały, że początkowo Leżajsk należał do dystryktu w Łańcucie, a potem znalazł się w cyrkule rzeszowskim. Kiedy w ramach cyrkułów utworzono 178 powiatów – Leżajsk został jednym z nich, ale na krótko bo przez okres 12 lat (do roku 1867), po tym okresie włączono go do powiatu łańcuckiego. Funkcjonujący w tym okresie powiat leżajski obejmował swym zasięgiem 33 osady zamieszkałe przez 31.890 osób. Łączna powierzchnia powiatu wynosiła 7,2 mil kwadratowych. Po raz trzeci możliwość zaistnienia starostwa powiatowego na mapie administracyjnej państwa pojawiła się po zakończeniu II wojny światowej. 12 listopada 1955 roku  usankcjonowano powstanie powiatu z siedzibą w Leżajsku (od stycznia 1956r). W skład powiatu weszło 20 jednostek administracyjnych w tym miasto Leżajsk, osiedle Nowa Sarzyna i 18 gromad skupiających 48 wsi. W 1975 r. powiat ten zamieszkiwało 62 tys mieszkańców. W tym czasie dokonano wielu działań związanych z rozwojem miasta Leżajska. Wybudowano drogi, linie energetyczne, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, rozpoczęto gazyfikację. Powstawały zakłady produkcyjne takie jak: Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego, Browar w Leżajsku, Fabryka Maszyn, Hortex I i II, Instal, Mewa. Dzięki temu Leżajsk przekształcił się w ważny ośrodek przemysłowy. Równocześnie rozbudowano osiedla i obiekty użyteczności publicznej. W roku 1975  zlikwidowano powiaty i wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny kraju. Po upływie ćwierćwiecza nastąpiły przeobrażenia społeczno-gospodarcze, które pozwoliły na powrót do trójstopniowego podziału władzy terytorialnej i przywrócenia powiatów. Od roku 1999 przywrócono powiat leżajski.

Test wcięcia większego. Δ

BLOK Z CYTATEM. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Bogactwem powiatu jest nieskażone i piękne środowisko naturalne. Lasy zajmują tu 18 029 ha, co stanowi 28,2% całkowitej powierzchni powiatu. Tworzą one zwarte kompleksy. Każdy z nich charakteryzuje się odmienną florą, co jest związane z różnicami w podłożu geologicznym – stąd wyodrębnione zostały określone typy lasów: las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz bór świeży. Na terenie powiatu znajdują się rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu i liczne pomniki przyrody. 07/24/2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

NAGŁÓWEK 1

Bogactwem powiatu jest nieskażone i piękne środowisko naturalne. Lasy zajmują tu 18 029 ha, co stanowi 28,2% całkowitej powierzchni powiatu. Tworzą one zwarte kompleksy. Każdy z nich charakteryzuje się odmienną florą, co jest związane z różnicami w podłożu geologicznym – stąd wyodrębnione zostały określone typy lasów: las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz bór świeży. Na terenie powiatu znajdują się rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu i liczne pomniki przyrody.

♦     ∑     ™     ∏     ≅

  1. test
  2. test2
  3. test3
  4. test4
  • test1
  • test2
  • test3
  • test4