Zamknij mobilną wersję WCAG

Gmina Kuryłówka zakończyła realizację projektu w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

22 października 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Gmina Kuryłówka zakończyła realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie sal szkoleniowych w budynku remizy OSP w Kuryłówce” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

  Realizacja projektu zamknęła się w kwocie 32 779,21 zł , z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wynosi 15 000,00 zł.
  Celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” poprzez modernizację sali szkoleniowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
  W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia różnorodnych inicjatyw edukacyjnych. Wykonana została m.in. klimatyzacja w głównej sali szkoleniowej oraz zakupiony i zamontowany projektor i ekran, a także aktywna kolumna. Projekt obejmował również zakup  dodatkowych krzeseł, szafy, wieszaków ściennych, rolet i warnika do wody. W ramach pracy własnej mieszkańców wykonany został demontaż istniejącej, zużytej podłogi, położenie nowych paneli wraz z wykończeniem oraz odmalowanie sal szkoleniowych i pomieszczeń związanych z realizacją inicjatyw edukacyjnych, tj. zajęcia instruktażowe z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.