Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Leżajski na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 ze zm.) ustalił trzy punkty pomocy prawnej, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Leżajskiego w 2021 roku.

Osoby uprawnione

Z porad może skorzystać każda osoba, która wypełni oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym każda osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Rejestracja

Aby uzyskać pomoc w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 882-015-438 lub poprzez adres e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl

Niezbędne do dokonania rejestracji jest podanie:

– imienia i nazwiska osoby uprawnionej,

– numeru telefonu osoby uprawnionej (konieczny w przypadku przełożenia planowanej wizyty lub udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość),

– preferowanej daty i godziny wizyty,

– adresu w przypadku udzielenia porad poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Opinie

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety Karta POMOCY – CZĘŚĆ B:
– telefonicznie pod numerem telefonu 882-015-438 lub
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej npp@starostwo.lezajsk.pl
– listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Nieodpłatna Pomoc Prawna - zapisy

 

Pliki do pobrania

1.Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim w Powiecie Leżajskim ZOBACZ
2. Wniosek - zgłoszenie porady na odległość ZOBACZ
3. HARMONOGRAM dyżurów ZOBACZ
4. LOKALIZACJA punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - mapa ZOBACZ
5. Informacja o ZAKRESIE nieodpłatnej pomocy prawnej ZOBACZ
6. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się ZOBACZ
7. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa ZOBACZ
8. Karta informacyjna - Nieodpłatna Pomoc Prawna ZOBACZ
9.1. Karta informacyjna - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie ZOBACZ
9.2. Karta informacyjna - Nieodpłatne Mediacje ZOBACZ
10. Wzór OŚWIADCZENIA o braku możliwości poniesienia kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej ZOBACZ
11. Ankieta KARTA POMOCY-CZĘŚĆ B ZOBACZ
12. KLAUZULA Informacyjna (RODO) ZOBACZ