Zamknij mobilną wersję WCAG

Bez PIT dla młodych – kampania informacyjna Krajowej Administracji Skarbowej

22 kwietnia 2021

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Wraz z początkiem sierpnia 2019 r. weszła w życie ulga podatkowa dla pracowników do 26 roku życia, mająca na celu poprawę ich warunków na rynku pracy. Przypominamy, co warto wiedzieć o PIT dla młodych.

  Dla kogo ulga dla młodych w PIT?

  Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników.

  Na czym polega ulga?

  Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

  W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

  Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

  Od kiedy obowiązuje ulga?

  Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

  W 2019 r. płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złożył mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

  Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymali w zeznaniu rocznym za 2019 r.

  Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga jest uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

  Co ze składkami na ZUS i NFZ?

  Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

  Więcej informacji w broszurze do pobrania poniżej.

  Źródło: KAS

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka