Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 290 353
 
 

Kontakt

Wydziały starostwa - numery telefonów.

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail:

 


Powiat Leżajski NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360
Starostwo Powiatowe w Leżajsku NIP: 816 -14 -53 -662, REGON: 690586468

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka

 

 

 

 

Budynek A

 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09

godz.  pracy urzędu

poniedziałek-piątek

7.30-15.30
 e-mail:
powiat@starostwo.lezajsk.pl

 

Wydział Komunikacji i Transportu godz. pracy:  od poniedziałku do piątku: 7.30 - 14.45
 

Kasa godz. pracy: poniedziałek 7.40 -15.00, pozostałe dni robocze 7.40 - 14.45

 

 

 

Budynek B

 

 Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
ul. M.C. Skłodowskiej 8

 tel. 17 2404-550 fax 17 2404-552

poniedziałek-piątek

7.30-15.30
 

 

 

Redakcja serwisu:

 

Wydział Promocji i Współpracy

tel. 17 240 45 72

 e-mail:

  

 

 

 

 

 

Budynek A

WEW.

Z MIASTA

ABONENT

Osoby

BUDYNEK A UL. KOPERNIKA 8

Centrala budynek A  0172404 500

Fax  Starostwo          0172404 509

530

0172404 530

OR Sekretariat

S. Jaskółowska

   

Starosta

M. Śliż

   

Wicestarosta

L. Czenczek

533

0172404 533

SK Sekretarz

K. Kryla

525

0172404 525

SF Skarbnik

Z. Such

534

0172404 534

Kancelaria Prawna


REFERAT BUDŻETOWY

547

0172404 547

RB Planowanie i analiza budżetu

B. Moskal, J. Sztaba

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

505

0172404 505

OR Kierownik, Kadry

J. Daź

505

0172404 505

OR Kadry, fundusz świadczeń socjalnych, archiwum

J. Buczkowska - Rydzik

500

0172404 500

OR Obsługa interesantów - centrala

M. Kuśmierz

503

0172404 503

OR Kancelaria ogólna,

IN/A Pełnomocnik Informacji Niejawnych

M. Skotnicka

 

517 0172404 517 OR Archiwum

M. Banaś

 

PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

505

0172404 505

SJ Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu

Zarządzania

J. Buczkowska - Rydzik

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

536

0172404 536

OR Kierownik

W. Żak

536 0172404 536 Administrowanie budynkami, zaopatrzenie

W. Żak

 

504

0172404 504

OR BHP, gospodarczy,

OR Kierowca

T. Kloc,

A. Moszkowicz

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

510

0172404 510

GN Naczelnik

M. Harpula

511

0172404 511

GN Scalenia

B. Sagan, K. Śliwa

512

0172404 512

GN Urządzanie i ochrona gruntów rolnych

M. Chudzik

513

0172404 513

GN Gospodarka Gruntami Powiatu i Skarbu Państwa

I. Bilska, M. Pawul

514

0172404 514

GN Ewidencja Gruntów Nowa Sarzyna

D. Lach

515

0172404 515

GN Ewidencja Gruntów Grodzisko, Miasto Leżajsk

K. Baj

516

0172404 516

GN Ewidencja Gruntów Kuryłówka, Gmina Leżajsk

G. Baran, M. Sagan

WYDZIAŁ GN, Oddział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

541

0172404 541

GN PODGiK,  Kierownik

M. Giża

540 0172404 540 GN PODGiK, Referat ZUP G. Karakuła

542

0172404 542

GN PODGiK,  Referat ZUDP

B. Cagara, W. Marzęciak

543

0172404 543

GN PODGiK,  Referat Dokumentacji

P. Deryło, J. Szostak, E. Dudek

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

520

0172404 520

KT Naczelnik

P. Daź

524

0172404 524

KT Rejestracja pojazdów

J. Leja, M. Wilk

521

0172404 521

KT Licencje, zezwolenia, instruktorzy, OSK

H. Musiał

522

0172404 522

KT Rejestracja pojazdów

R. Sulikowski

523

0172404 523

KT Prawo jazdy

M. Wasiuta

519

 

0172404 519 KT Wydawanie dokumentów E. Maruszak

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

526

0172404 526

FK Finanse

B. Kołcz, M .Daź,

A. Głaz

537

0172404 537

FK Naczelnik

J. Marciniak

527 0172404 527 FK VAT

E. Ożóg

 

528

0172404 528

FK Płace

A. Buszta, J. Miś

529

0172404 529

FK Kasa

U. Żak

BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

A. Wylaź

535

0172404 535

RZ Biuro Obsługi Rady i Zarządu

A. Uchman, M. Krawczyk

546 0172404 546

Sala Posiedzeń

 

 

REFERAT INFORMATYKI

506

0172404 506

IP Biuro Informatyki

D. Rup, Ł. Zawadzki

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

508

0172404 508

RK Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informacja publiczna, BIP

J. Kiwała

PEŁNOMOCNIK ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

545

0172404 545

ZP Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

G. Miazga - Paszek

 

 

Budynek B

WEW.

Z MIASTA

ABONENT

Osoby

 

Budynek B  Ul. M.C. SKŁODOWSKIEJ 8

Centrala Budynek B  0172404550

FAX Budynek B         0172404-552

569

0172404 569

Członek Zarządu Powiatu

K. Trębacz

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

558

0172404 558

AB Naczelnik Wydziału

T. Wojtyna

553

0172404 553

AB Sieci, przyłącza

I. Malec

554

0172404 554

AB Miasto Leżajsk, Brzóza Królewska

I. Stasiowska

555

0172404 555

AB Gmina Nowa Sarzyna

K. Florek

556

0172404 556

AB Gmina Leżajsk

A. Rogala

557

0172404 557

AB Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka, Miasto Nowa Sarzyna

B. Baryga

550

0172404 550

AB Obsługa adm., ochrona zab.

K. Baliga, A. Cebulak

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

559

0172404 559

EZ Naczelnik

A. Kryla

563

0172404 563

EZ edukacja

M. Wróbel

563

0172404 563

EZ zdrowie, wydawanie pozwoleń na sprowadznie zwłok i szczątków z obcego państwa, ewidencja stowarzyszeń

K. Wylaź

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

570

0172404 570

PW Naczelnik- promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi

K. Ćwikła

571
572

0172404 571

0172404 572

 PW kultura, współpraca, promocja, sport, 

"Kurier Powiatowy", promocja, turystyka

M. Kurasz
N. Nowicka 

BIURO ROZWOJU I INWESTYCJI

560

0172404 560

RI Kierownik

G. Mazgaj

561

0172404 561

RI Inwestycje kubaturowe

A. Krupiński

562

0172404 562

RI Inwestycje drogowe

Z. Czerwonka

BIURO AUDYTU I KONTROLI

566

0172404 566

AK Kierownik – audytor, kontrola

I. Burek, M. Kubicka

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

568

0172404 568

ZK Kierownik

St. Chmura

567

0172404 567

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

T. Mastalerz

568

0172404 568

Fax – Zarządzanie kryzysowe

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

580

0172404 580

OŚ Naczelnik

M.Zebzda

581

0172404 581

OŚ Gospodarka wodno-ściekowa, geologia

B. Przeszło

582

0172404 582

OŚ Leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska

I. Bauer

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

583

0172404 583

Inspektor Ochrony Danych

M. Stachura

 

 

 

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies