Zamknij mobilną wersję WCAG

Sprawozdanie z konsultacji społecznych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego

10 grudnia 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Konsultacje społeczne zrealizowano w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035, obejmującej: Powiat Leżajski, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Leżajsk, Miasto Leżajsk, Gminę Kuryłówka, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Tryńcza.

  Ich celem było zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Proces konsultacji został przeprowadzony w szczególności w oparciu o zapisy art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwały poszczególnych Rad Gmin i Powiatu określające szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w każdej z jednostek samorządu terytorialnego.

  Sprawozdanie do pobrania poniżej.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka

  Pliki do pobrania: