Zamknij mobilną wersję WCAG

Konwent burmistrzów, wójtów i starosty leżajskiego

13 maja 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  8 maja w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Leżajskiego.

  Podczas spotkania samorządowcy wytypowali ucznia z powiatu leżajskiego do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2019. Kandydatem do nagrody został Szymon Balicki, uczeń klasy ósmej Zespołu Szkół w Dębnie, laureat wielu konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

  Następnie Starosta Leżajski przekazał uczestnikom komunikat o utworzeniu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. ogólnopolskiej internetowej bazy ofert inwestycyjnych. Baza umożliwia samorządom dotarcie ze swoją ofertą inwestycyjną do inwestorów zagranicznych obsługiwanych przez PAIH oraz Specjalne Strefy Ekonomiczne, a także Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Pozwala ona na ujednolicenie informacji odnośnie każdej z ofert, łatwiejsze przeszukiwanie bazy, a tym samym szybsze odnalezienie atrakcyjnych lokalizacji przez potencjalnego inwestora.

  Starosta poinformował również samorządowców o utworzeniu 1 kwietnia 2019 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Leżajsku i Nowej Sarzynie, której dyrekcja mieści się w Rzeszowie. WSPR to obecnie oddzielna firma niebędąca w strukturach SP ZOZ i jest jednostką państwową. SP ZOZ przy pomocy własnych karetek będzie nadal realizował swoje zadania związane z transportem międzyszpitalnym.

  Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z informację dotyczącą inicjatywy powołania uniwersytetu powszechnego, którego celem będzie zaangażowanie starszych ludzi m.in. w działalność kulturalną, artystyczną oraz zachęcenie do samokształcenia. Działalność uniwersytetu będzie finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie złożonych wniosków konkursowych.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW