Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4351 05
Aktualizacja 01.03.2023

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 296,
    1755).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Kierowanie nieletnich odbywa się wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego.

Rodzic lub opiekun prawny nieletniego nie bierze udziału w procedurze kierowania swojego dziecka lub podopiecznego.

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zależny od czasu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do sporządzenia wniosku oraz od terminu wskazania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wolnego miejsca w odpowiednim młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w MOW, czas oczekiwania na wskazanie nieletniemu ośrodka przez ORE może wynieść nawet kilka miesięcy.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Bezterminowo.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

10. INNE:

Skierowanie wysyłane jest do wskazanego przez ORE młodzieżowego ośrodka wychowawczego w wersji elektronicznej za pomocą Systemu Kierowania ORE oraz w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów nieletniego. Skierowanie przekazywane jest do wiadomości do Sądu Rejonowego.

O wydaniu skierowania Starosta powiadamia rodziców lub opiekunów dziecka, a także osobę odpowiedzialną za pieczę zastępczą, jeżeli nieletni został umieszczony w pieczy zastępczej.

 

Pliki do pobrania: