Zamknij mobilną wersję WCAG

Ćwiczenie obronne „LEŻAJSK 2019”

14 maja 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Mnogość oraz duże prawdopodobieństwo zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie obliguje samorządy do przeprowadzania ćwiczeń obronnych przy współudziale odpowiednich służb i z zaangażowaniem takiego zaplecza kadrowego oraz sprzętowego, jakie odpowiada danemu zagrożeniu. Tego typu ćwiczenie odbyło się 13 maja na terenie powiatu leżajskiego w trzech lokalizacjach: w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Leżajsku, w leżajskim ratuszu oraz w gmachu Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

  We wczesnych godzinach porannych pracę rozpoczęły zespoły zadaniowe: Zespół Stałego Dyżuru oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego. Następnie odbyła się konferencja, w której uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, przedstawiciele policji, straży pożarnej, gmin uczestniczących w ćwiczeniu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Po oficjalnym ogłoszeniu rozpoczęcia ćwiczenia przez starostę, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Stanisław Chmura zapoznał uczestników z planem działania. Zadania leżajskiego starostwa oraz organizację pracy w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przedstawił Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla. Czynności operacyjne w ramach epizodów realizowanych na terenie starostwa omówili: zastępca Komendanta PSP w Leżajsku st. bryg. Jacek Grzywna oraz zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Adam Kopacz. Natomiast działania zaplanowane na terenie Urzędu Miasta Leżajska oraz Urzędu Gminy Grodzisko Dolne przedstawili: Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański i Wójt Gminy Jacek Chmura.

  Epizod dotyczący Starostwa Powiatowego w Leżajsku zakładał ewakuację budynku z powodu ogłoszenia alarmu bombowego, wybuchu pożaru oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej na skutek ataku terrorystycznego, w związku z czym niezbędne było przemieszczenie głównego stanowiska kierowania starosty do zapasowego miejsca pracy, uruchomienie stałego dyżuru i przywrócenie zasilania starostwa przez uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego.

  Przeprowadzone działania pozwoliły na zweryfikowanie dokumentacji i sprawdzenie przyjętych procedur, których sprawne wdrożenie w sytuacji zagrożenia jest niezwykle kluczowe dla bezpieczeństwa ludności.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW