Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 94 330
 
 

Trasy turystyczne

Mapa zasięgu projektu...
Mapa promująca projekt...
Tablica Informacyjna...

              Samochodowy turystyczno-historyczno-kulturowy szlak miast byłej Ordynacji Łańcuckiej utworzony został w ramach projektu „Translands”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami z Włoch – region Piacenza, Urzędem Miasta Fiorenzuola d’Arda, Stowarzyszeniem KRTKO Bańska Bystrzyca na Słowacji, Stowarzyszeniem Agrarcentrum z Wegier oraz Gubernatora Regionu Sofia w Bułgarii. Projekt obejmował stworzenie „Szlaku Turystycznego Translands” w oparciu o miejscowości położone na terenie powiatów leżajskiego i łańcuckiego (miasto Łańcut i miasto Leżajsk) oraz gmin: Łańcut, Białobrzegi, Czarna, Rakszawa, Żołynia, Leżajsk. 
 
W ramach wspomnianego szlaku w Muzeum Ziemi Leżajskiej został utworzony „Dom Pamięci Translands”, który prezentuje dorobek kultury wiejskiej i miejskiej podregionu.
 
Długość utworzonego szlaku wynosi około 121,5 km, na jego przejechanie  potrzeba około 2,5 h (samochodem), a czas zwiedzania wszystkich miejscowości to łącznie około 14 godzin. Szlak jest dostępny dla zmotoryzowanych użytkowników i dla osób uprawiających turystykę rowerową.

Przebieg szlaku:

1. Handzlówka - Zachowane ujęcie wody wykorzystywane dawniej przez rezydencję w Łańcucie oraz punkt widokowy do oglądania panoramy Pogórza Dynowskiego
2. Albigowa - Miejscowość o wielowiekowych tradycjach sadowniczych z obiektami po byłej Ordynacji Łańcuckiej:
- zabytkowe zabudowania (rządówka, spichlerz, stajnia brama) stanowiące pozostałości dawnego folwarku Potockich przekształconego w 1927r. w stadninę koni Ordynacji Łańcuckiej (zlokalizowanej w zachodniej części wsi).
- leśniczówka Potockich z prowadzącymi do niej zabytkowymi ścieżkami. W pobliżu leśniczówki znajdują się stawy i ujęcia źródlanej wody,
- zespół młyński Ordynacji; w tym młyn oraz budynek mieszkalny młynarza z 1927r.
3. Kraczkowa - Kościół pw. Św. Mikołaja z 1911-13r., pozostałości folwarku Potockich, pomniki przyrody:  dęby szypułkowe wiek około 350 lat, lipa wiek około 180 lat.
4. Krzemienica - Istniały tutaj dwa folwarki Potockich (obecnie przebudowane
i przekształcone). Wart zobaczenia jest Kościół pw. Św. Jakuba Starszego z 1492r. (wielokrotnie remontowany), ogrodzenie kościoła z 1827 roku i dzwonnica z 1750r.
5. Czarna – W miejscowości zachowała się leśniczówka Potockich z 1934r. Na terenie gminy wyznaczona jest trasa rowerowa poświęcona tradycjom garncarskim
6. Medynia Głogowska – Ośrodek garncarstwa z XIX i XX w. znajdują się tam: drewniana zabudowa wiejska z początku XX w., kościół parafialny z  1962 roku
z ołtarzem z elementami ceramicznymi, zagroda garncarska, zbiór rzeźby ceramicznej Władysławy Prucnal.
7. Rakszawa – w przeszłości znany ośrodek tkactwa ludowego.
8. Brzóza Stadnicka - Miejscowość znana z  wyrobu zabawek drewnianych. Tradycje rzemiosła zabawkarskiego przetrwały tu do dziś. We wsi jest zachowany jest klasycystyczny spichlerz Potockich (obecnie magazyn Muzeum Zamku w Łańcucie).
9. Wydrze-Julin - W miejcowości zachował się wyjątkowo interesujący zespół zabudowań pałacowo-parkowych z drewnianym pałacem myśliwskim Potockich
w stylu szwajcarsko-tyrolskim  z lat 1872-80. W skład wchodzą tzw. ”dyrektorówka”, pawilon kuchenny, lodownia, park leśny z licznym starodrzewiem oraz pozostałości dawnego folwarku „Brzóza” (stajnie, budynek mieszkalny, kapliczka). Obecnie stajnie są własnością prywatną, w których prowadzona jest hodowla koni i szkółka jeździecka.
10. Brzóza Królewska – Wieś o metryce zapewne  XVI wiecznej. Miejscowość znana z kultywowania lasowieckich tradycji ludowych. W lasach otaczających wieś zachowały się malowniczo położone leśniczówki i gajówki, stanowiące niegdyś własność dóbr Potockich.
11. Leżajsk - Miasto z wieloma zabytkami o dużej zawartości historycznej i artystycznej z wyjątkowo cennym zespołem kościelno-klasztornym OO. Bernardynów oraz zabytkami kultury żydowskiej.
12. Przychojec - Zabytkowe drewniane budynki mieszkalne, a także wiejska zagroda ze zbiorami regionalnymi Czesławy Zawadzkiej.
13. Wierzawice – Zachowane zabudowania folwarczne: mieszkanie oficjalisty  z 1840r., z XVIII w., owczarnia z 1838 r., stodoła, czworak i lodownia.
14. Żołynia - W miejscowości zachowany jest zabytkowy młyn wodny wybudowany w 1880 roku przez Ordynację Łańcucką.
15. Dąbrówki – Zespół budynków dawnej Dyrekcji Lasów Ordynacji z przełomu XIX i XX w.
16. Wola Dalsza - Zachowane pozostałości dawnego folwarku Ordynacji Łańcuckiej z interesującym spichlerzem zwanym „gołębnikiem” z około połowy XIX wieku.
17. Łańcut – Miasto z obiektami o charakterze rezydencjonalnym, administracyjnym i przemysłowym wchodzącymi w skład Ordynacji. Oprócz zamku i otaczającego go parku, stajni, wozowni, ujeżdżalni do najważniejszych obiektów należą: Dom Zarządu Ogrodów, Dom Zarządu Dóbr Ordynacji, Kasyno Urzędników, Dom Administracji Fabryki Likierów i Rosolinów, Budynek Kancelarii i Mieszkania Administratora, Komisariat Dóbr Łańcuckich, Elektrownia, Spichlerz, zabudowania dawnej cukrowni, browaru i inne.
18. Sonina - Kościół pw. Św Jana Chrzciciela z poł. XVII wieku, kapliczka fundacji rodziny Długoszów z XIX wieku oraz pozostałości twierdzy chłopskiej z XVII wieku.
19. Wysoka – Kościół pw. Św. Małgorzaty, 1911-13, domy drewniane oraz kapliczki z poł. XIX w.


 

 

Szlak Chasydzki - Leżajsk.

"Leżajsk- Szlak...
Mapa "Szlaku...

Na terenie Leżajska znajduje się także istotne miejsce kultu religijnego dla wyznawców judaizmu. Jest to Ohel i cmentarz żydowski. Miejsce to, związane jest z postacią cadyka Elimelecha ben Elazar Lippmana znanego jako Elimelech z Leżajska. Była to jedna z najwibitniejszych postaci w historii chasydyzmu, to dzięki niemu  Leżajsk w końcu XVIIw. stał się jednym z najważniejszych ośrodków chasydyzmu na ziemiach polskich. Ze względu na ogromny wpływ, jaki myśl Elimelecha, wywarła na kształtujący się ruch chasydzki, bywa on często nazywany ojcem chasydyzmu na ziemiach polskich. Uważa się go, także za pierwszego cadyka w Polsce. To on właśnie stworzył teorię religijnej i społecznej roli cadyka jako przywódcy duchowego chasydów. Siedzibę Elimelecha w Leżajsku można nazwać pierwszym dworem chasydzkim w Polsce, chociaż różnił się on od typowych dworów jakie powstawały w XIX w.  Chasydzi wierzą, że w rocznicę śmierci cadyka (jorcajt) dusza zmarłego powraca na Ziemię.  Może  wtedy wysłuchać próśb żywych i zanieść je przed oblicze Najwyższego. W środowiskach chasydzkich jorcajty urastają do rangi święta. Chasydzi pielgrzymują do grobów swoich cadyków, świętują radośnie rocznicę połączenia duszy zmarłego ze światem duchowym, zanoszą modlitwy, prosząc o wstawiennictwo, palą świece i ogniska. Istnieje tradycja zapisywania próśb do cadyka  na karteczkach (kwitełech) i umieszczania ich przy grobie.

 

Szlak Chasydzki przebiega przez atrakcyjne tereny południowo- wschodniej Polski, m.in. Roztocze czy Bieszczady, i łaczy miejscowości, w któych znajdują się zarówno imponujące synagogi, jak i cmentarze żydowskie, na których nierzadko znaleść można nagrobki pochodzące z XVIII, XVII, a nawet XVI w.

(Tekst pochodzi z publikacji "Leżajsk - Szlak Chasydzki" Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Warszawa 2008.)

 

Dzięki działaniom Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na terenie nekropolii wzniesiono lapidarium,  w które wmurowano fragmenty rozbitych przez Niemców macew zabezpieczając je w ten sposób przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prace przy lapidarium prowadzone były dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W styczniu 2008 roku Fundacja sfinansowała wykonanie i montaż tablicy na filarze ogrodzenia w językach polskim, angielskim i hebrajskim.
Wiecej informacji na temat działalności Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego na stronach www.fodz.pl , www.pamiec.fodz.pl, www.polin.org.pl

 

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM.

Trasy na terenie Gminy...
Trasy na terenie Gminy...

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie „Dorzecze Mleczki” – Lokalna Grupa Działania zakończyły realizację międzyregionalnego projektu NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM. W ramach tej współpracy powstała sieć ponad 400 km tras do uprawiania Nordic Walking, na obszarze 1086 km2.

W projekcie uczestniczyło 10 gmin z powiatów przeworskiego (Adamówka, Gać, Tryńcza, Zarzecze), jarosławskiego (Wiązownica, Jarosław), leżajskiego (Grodzisko Dolne, Kuryłówka) oraz gmina i miasto Sieniawa. W każdej gminie zlokalizowany został 1 Nordic Walking Park o określonej długości i trudności. Gminy połączone zostały trasami łącznikowymi tworząc w efekcie "pajęczynę" tras.

 

Trasy na terenie Gminy Grodzisko Dolne Nordic Walking Park „Kraina Łowców Reniferów”

 

  • TRASA NR 7 (zielona) długość 5,5 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łatwa i przyjemna trasa. Przebieg szlaku ma formę pętli o długości 5,5 km i poprowadzony jest dobrej jakości ścieżkami o miękkim podłożu oraz niewielkim odcinkiem asfaltu. Marsz rozpoczynamy przy Punkcie Informacji Turystycznej zlokalizowanym nad zbiornikiem wodnym „Czyste”. Dochodzimy do głównej drogi i maszerując chodnikiem w kierunku Grodziska skręcamy w lewo. Po około kilometrze dochodzimy do kapliczki stojącej na skrzyżowaniu lokalnych dróg i za znakami szlaku skręcamy w lewo. Gruntową drogą dochodzimy do zbiornika wodnego „Czyste” i odbijamy w prawo w kierunku widocznego w oddali lasu. Po pokonaniu kolejnego kilometra trasy, wzdłuż zabudowań docieramy do połączenia ze szlakiem czerwonym. Skręcamy w lewo i dobrej jakości gruntową drogą docieramy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo i dochodząc do Punktu Informacji Turystycznej zamykamy pętlę.
          

  • TRASA NR 8 (czerwona) długość 13 km; czas przejścia ok. 2,30 godz.

Ciekawa trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również zaawansowanych maszerów. Wyjście na trasę zlokalizowane jest przy punkcie IT nad zbiornikiem wodnym „Czyste”. Po wykonaniu rozgrzewki, za znakami szlaku, kierujemy się na zachód. Po dojściu do skrzyżowania skręcamy w prawo i znakomitą gruntową drogą pokonujemy blisko 3 kilometry, aby wejść do lasu. Dochodzimy do punktu gdzie nasza trasa łączy się z oznakowanym na niebiesko gminnym szlakiem rowerowym i skręcamy w prawo w piaszczystą drogę. Wędrując przez las dochodzimy do tablicy informującej o możliwości dojścia (ok. 200m) do „Dziurówki” - miejsca po drukarni żołnierzy Armii Krajowej Placówki nr 5. My ruszamy dalej prosto i wychodząc z lasu dochodzimy do stojącego na rozwidleniu dróg krzyża. Skręcamy w lewo i przechodząc przez miejscowość Opaleniska docieramy do „Leśnej Autostrady” 3 kilometrowego, szerokiego na kilka metrów, prostego odcinka drogi przez las. Dochodząc do jego końca skręcamy w lewo i po niespełna 2 kilometrach spinamy pętlę dochodząc do skrzyżowania naszego szlaku. Skręcamy w prawo i za znakami  wracamy do punktu skąd rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę.

 

  • TRASA NR 9 (czarna) długość 16 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Najdłuższa z wchodzących w skład Nordic Walking Park  „Kraina Łowców Reniferów” , 16 kilometrowa trasa oznakowana kolorem czarnym. Pokonanie trasy wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej. Miejsce wyjścia na trasę, podobnie jak  w przypadku pozostałych tras usytuowane jest przy Punkcie Informacji Turystycznej. Początkowo jej przebieg  pokrywa się z trasą zieloną, która przy kapliczce skręca w lewo. My idziemy prosto, asfaltową drogą pomiędzy zabudowaniami przez Mokrzankę i przez Miasto, na wysokości remizy strażackiej przecinamy główną szosę. W Grodzisku Górnym zawracamy łukiem przez Góry i Zaborcze wracamy do głównej drogi. Na tym kilkukilometrowym odcinku natrafimy na sporą liczbę ostrych podejść. Po dojściu do głównej drogi skręcamy w lewo i chodnikiem wzdłuż drogi wracamy nad zbiornik wodny „Czyste”. Przed mostkiem na rz. Leszczynce w lewo odchodzi żółty szlak łącznikowy do tras zlokalizowanych na terenie gminy Tryńcza. 
 
Trasy na terenie Gminy Kuryłówka  Nordic Walking Park Ścieżka Zdrowia"


  • TRASA NR 13 (zielona) długość 6,5 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łatwa i przyjemna trasa. Przebieg szlaku ma formę pętli o długości 6,5 km i poprowadzony jest w całości bardzo dobrej jakości leśnymi ścieżkami. Punkt startu umiejscowiony jest na plaży po północnej stronie zbiornika wodnego na rzece Złota. Po wykonaniu rozgrzewki pomiędzy zabudowaniami wchodzimy na szlak. Pokonujemy krótki odcinek wzdłuż zabudowań i skręcamy w lewo, aby przez łąkę dojść do widocznego w oddali lasu. Za znakami szlaku dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Czarny szlak odbija w prawo w kierunku na Brzyską Wolę, a my skręcamy w lewo w stronę Kuryłówki. Po kilkuset metrach dochodzimy do dużego skrzyżowania leśnych dróg, gdzie zlokalizowana jest tablica ćwiczeń. Ponownie skręcamy w lewo i doskonałej jakości leśnym duktem dochodzimy do plaży przy zbiorniku wodnym gdzie kończymy marsz. W sezonie zimowym trasa rekomendowana jako doskonały szlak do narciarstwa biegowego.

  • TRASA NR 14 (czerwona) długość 10 km; czas przejścia ok. 2 godz.

 Ciekawa trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również zaawansowanych maszerów. Wyjście na trasę zlokalizowane jest na plaży w Ożannie. Asfaltową drogą lokalną ruszamy w kierunku Kuryłówki. Początkowo szlak przebiega w otoczeniu lasu, aby po kilometrze wyjść na otwartą przestrzeń i przez przysiółki: Ożanna Mała i Cztery Chałupy, dojść do kościoła w Kuryłówce. Przed kościołem droga skręca w prawo i biegnie pomiędzy zbudowaniami, aby przed szkołą skręcić w prawo i polami dojść do miejsca na które miejscowi mówią Za Figurą. Skręcamy w prawo i asfaltowym dywanikiem przechodzimy raptem 200 metrów. Skręcamy w lewo i gruntową drogą dochodzimy do lasu. Po kilku minutach marszu leśną ścieżką dochodzimy do krzyżówki, miejsca przecięcia wszystkich 3 tras. Skręcamy w prawo i po niespełna 3 kilometrach marszu leśnymi drogami spinamy 10 kilometrową pętlę kończąc marsz na plaży.

  • TRASA NR 15 (czarna) długość 17 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Najdłuższa z  wchodzących w skład Nordic Walking Park "Kuryłówka Nordic Walking Park Ścieżka Zdrowia" 17 kilometrowa trasa oznakowana kolorem czarnym. To wymagająca trasa dla osób o dobrej kondycji fizycznej. Początkowo jej przebieg  pokrywa się z trasą zieloną, która przy punkcie pomiaru tętna skręca w lewo. My skręcamy w prawo i po pokonaniu szosy docieramy do parkingu i wiaty wypoczynkowej usytuowanej przy wjeździe na gminną trasę rowerową wokół rez. Brzyska Wola. Wchodzimy na wspaniałą 10 kilometrową pętlę i modelowo utrzymaną drogę leśną. Maszerując w otoczeniu starodrzewów dębowych i borów mieszanych wracamy z powrotem pod wiatę, ustawiona tu Tablica Ćwiczeń pomoże w sprawnym ich przeprowadzeniu. Ponownie przechodzimy przez szosę i wchodzimy w sieniawskie lasy. Na zworniku tras skręcamy w lewo i za znakami szlaku docieramy do zbiornika wodnego w Ożannie. Trasa ta (szczególnie pętla dookoła rez. Brzyska Wola) w sezonie zimowym jest  modelowym miejscem do uprawiania  narciarstwa biegowego.

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies