Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 94 367
 
 

Ogłoszenia

02-01-2019

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim w Powiecie Leżajskim

 

Starosta Leżajski na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) ustalił trzy punkty pomocy prawnej, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Leżajskiego w 2019 roku.

 

Osoby uprawnione

Uprawnionymi osobami do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które złożą bezpośrednio przed udzieleniem pomocy w punkcie stosowne OŚWIADCZENIE, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Rejestracja

Aby uzyskania pomoc w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazane w HARMONOGRAMIE Dyżurów numery telefonów:

1. Punkt nr 1 w Leżajsku NPP − tel. 17 785 11 35

2. Punkt nr 2 w Leżajsku NPO − tel. 17 785 11 35

3. Punkt nr 3 w Kuryłówka − tel. 17 243 80 10 wew. 130

    Punkt nr 3 w Grodzisko Dolne − tel. 17 242 91 34

    Punkt nr 3 w Nowej Sarzynie − tel. 17 241 31 77 wew. 310

 

Niezbędne do dokonania rejestracji jest podanie:

  • imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
  • numer telefonu osoby uprawnionej (konieczny w przypadku przełożenia planowanej wizyty lub udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość),
  • preferowanej daty i godziny wizyty,
  • adresu w przypadku udzielenia porad poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Opinie

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety Karta POMOCY – CZĘŚĆ B:

  • telefonicznie pod numerem telefonu (17) 240 45 30 lub
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powiat@starostwo.lezajsk.pl lub
  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk z dopiskiem "Nieodpłatna pomoc prawna".

 

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo 

w poniższych załącznikach:

 

1. Informacja Starosty Leżajskiego o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej; 

2. Harmonogram dyżurów;

3. Lokalizacja punktów pomocy nieodpłatnej pomocy prawnej – mapa powiatu;

4. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej;

5. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się;

6. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa;

7. Karta informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna; 

7.1.  Karta informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie;

8. Wzór OŚWIADCZENIA o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

9. Ankieta   KARTA POMOCY – CZĘŚĆ B;

10. Klauzula informacyjna (RODO).

 
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies