Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 661
 
 

Ogłoszenia

08-11-2018

PUP ogłasza nabór wniosków na dotacje i bony na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” - Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
Co to są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacja)?
Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które zainteresowane są prowadzeniem własnej firmy przez okres minimum 13 miesięcy – średnia wysokość dotacji w projekcie wynosi 19 500,00 zł.
 
Co to jest bon na zasiedlenie?
Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 7 800,00 zł, oferowane osobom, które zamierzają podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w miejscowości oddalonej co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie oraz będą pozostawały 
w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadziły działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kto może ubiegać się o dotację lub bon na zasiedlenie w ramach projektu?
Kobiety i mężczyźni (w tym osoby niepełnosprawne) w wieku 18-29 lat tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia, zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy spełniające wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:
  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn. kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą podpisać umowę o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu w terminie do 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Do kiedy można składać wnioski na dotację i bon na zasiedlenie?
Trwa ciągły nabór  wniosków  na bon na zasiedlenie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony jest w terminie od 05.11.2018 r. do 15.11.2018 r. W przypadku małego zainteresowania ponowny nabór do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
 
Uwaga!!!
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasadami przyznawania przez PUP w Leżajsku dotacji lub bonu na zasiedlenie.
Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: http://lezajsk.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy 
-  Programy aktywizacyjne i projekty urzędu  - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” -  w menu „Dokumenty  do pobrania”.

Gdzie należy złożyć wniosek?
 
Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w PUP w Leżajsku. 
 
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
Dotacja –  pok. 17, tel. 17 242 73 73 wew. 32
Bon na zasiedlenie –pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
PUP w Leżajsku
 
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies