Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 284 482
 
 

Ogłoszenia

24-09-2018

Rusza nabór do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15.11.2018 r. 
 
Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 
 
Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA oraz OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH.
 
W ramach projektu 200 jego uczestników będzie mogło skorzystać z jednego 
z wybranych przez siebie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem certyfikującym (SOLIDWORKS lub CNC). Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, 
w którego skład wchodzi: 
Szkolenia – SOLIDWORKS (80h) lub CNC (140h w tym 60h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych)
Egzaminy certyfikujące potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych - w zakresie SOLIDWORKS zakończony wydaniem certyfikatu CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) lub w zakresie CNC zakończony wydaniem certyfikatu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Catering na każdych zajęciach szkoleniowych
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
pokój nr 311 (II piętro) 
Tel.: 17 86 76 232 
        575-753-251
 
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
 
 
 
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies