Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 290 334
 
 

Ogłoszenia

25-08-2015

KOMUNIKAT

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli
 

Już na przełomie roku 2015/2016 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne".
 
Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:


W ramach Akcji 1. "Mobilność kadry"


•    kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą,
•    wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
•    pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres do 2 miesięcy.


W ramach Akcji 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"


•    tzw. wymianę uczniów między szkołami
•    wymianę dobrych praktyk między placówkami
•    pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres 2-12 miesięcy


Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.
 

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:


Akcja 1. "Mobilność Kadry"


Dla szkół:


Kraków, 21 września 2015 r.
Poznań, 24 września 2015 r.
Warszawa, 28 września 2015 r.
Lublin, 5 października 2015 r.
Wrocław, 8 października 2015 r.
Gdańsk, 12 października 2015 r.
Białystok, 5 listopada 2015 r.


Dla przedszkoli:


Warszawa, 30 września 2015 r.
Poznań, 21 października 2015 r.


Akcja 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"


Kraków, 22 września 2015 r.
Poznań, 25 września 2015 r.
Warszawa, 29 września 2015 r.
Lublin, 6 października 2015 r.
Wrocław, 9 października 2015 r.
Gdańsk, 13 października 2015 r.
Białystok, 6 listopada 2015 r.


Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:


•    jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – przełom 2015/2016 r. dla akcji: "Mobilność kadry", "Partnerstwa strategiczne",
•    jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
•    w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
•    jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji "Mobilność kadry", "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół",
•    jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
•    jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.


Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.


Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.
 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies