Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 828 025
 
 

Ogłoszenia

18-01-2018

Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet

Tylko do 1 lutego 2018 r. (I CYKL NABORU) potrwa rekrutacja w projekcie „Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”, który realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Kobiety chcące założyć własną firmę mogą starać się o uzyskanie 42.600 zł w formie bezzwrotnej dotacji, w kwocie do 24.000,00 zł na inwestycje oraz wsparcie pomostowe przez 12 mies. w wysokości 1550 zł miesięcznie.

 

W projekcie mogą uczestniczyć kobiety:

  • w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat);
  • bezrobotne lub bierne zawodowo;
  • zamieszkałe na obszarze powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego;
  • nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie merytoryczne: szkolenia oraz doradztwo przed i po założeniu działalności gospodarczej, w tym przygotowujące do sporządzenia biznesplanu (zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (dziecko, osoba starsza itp.) w trakcie szkoleń i doradztwa).

 

Aktualny nabór formularzy rekrutacyjnych (I cykl naboru) trwa od 12 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  • w biurze projektu w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, tel. 533 130 400, 17 861 22 44 (w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku)
  • w lokalnych biurach projektu tj.: Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk, Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło

Pełne informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji z formularzem rekrutacyjnym do pobrania na stronie: www.kobiety.ida-system.pl lub www.kobiety.aldeo.pl

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Projekt pt. ”Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies