Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 291 921
 
 

Ogłoszenia

03-07-2015

Nabór wniosków - szkolenie indywidualne w ramach POWER

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku  informuje, że  od dnia  01.06.2015r. do wyczerpania środków finansowych w ramach w/w projektu przyjmowane są wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne.

 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (I)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku  informuje, że  od dnia 01.06.2015r.

do wyczerpania środków finansowych w ramach w/w projektu przyjmowane są wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne.
Planowana liczba do skierowania – 30 osób.


Szkolenie w ramach projektu skierowane jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria:

 

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Aby zostać zakwalifikowanym się do udziału w szkoleniu w ramach projektu należy spełnić łącznie poniższe warunki nr 1-4:
1. Osoby w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostające bez pracy, zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, dla których został ustalony I i II profil pomocy;
2. Osoby, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
3. Osoby, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych  potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowane ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu;
4. Osoby, do 25 roku życia, które są zarejestrowane w PUP w 2015r. mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu wyłącznie w terminie do 4 miesięcy od dnia rejestracji. W związku z powyższym, osoby młode do 25 roku życia figurujące nieprzerwanie w rejestrach PUP dłużej niż 4 miesiące nie mogą zostać uczestnikami projektu (nie dotyczy osób, które zarejestrowały się w PUP do dnia 31.12.2014r.).

 

 

Każda osoba bezrobotna spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zainteresowana uczestnictwem
w szkoleniu zobowiązana jest do uzupełnienia wniosku o skierowanie na szkolenie oraz zgłoszenia się do doradcy klienta oraz doradcy zawodowego celem uzyskania opinii celowości uczestnictwa kandydata w szkoleniu. Warunkiem odbycia szkolenia w trybie indywidualnym jest także załączenie wniosku o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej do szkolenia po ukończeniu szkolenia wystawionego przez pracodawcę.


ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU W RAMACH PROJEKTU NALEŻY:


Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami
(Wniosek o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej do szkolenia po ukończeniu szkolenia lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej).


Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 25 parter C.

 


DO POBRANIA:


1. Wniosek o skierowanie na szkolenie
2. Wniosek o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej do szkolenia po ukończeniu szkolenia
3. Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies