Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 756
 
 

Ogłoszenia

02-08-2017

Rekrutacja do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

- wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
- zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
- pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP).

 

Szczególnie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.
 

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 

- Indywidualny Plan Działania
- Grupowe poradnictwo zawodowe
- Indywidualne Szkolenia Zawodowe
- Staże

 

W ramach zadań: Grupowe poradnictwo zawodowe, Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

 

W ramach zadań: Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

Uwaga:
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

- poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
- świadectwa pracy i dokumenty równorzędne, dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje (dokumenty nie przedkładane wcześniej w pup)
 

Dokumenty rekrutacyjne tj.:

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” dostępne są:
- w Punkcie Obsługi Klienta,
- w Biurze Projektu (pok. 18)
- w Centrum Aktywizacji Zawodowej
- na stronie internetowej PUP:www.praca.lezajsk.pl


Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 

- osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta (parter, główne wejście do budynku)
- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,
- pocztą elektroniczną – wypełnioną wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego (liczy się data otrzymania maila przez PUP) na adres: ; jednocześnie należy dodatkowo dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do siedziby PUP – osobiście bądź za pośrednictwem poczty.
 

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

 

Ewa Dąbek (kierownik projektu), email ,
Kazimiera Trestka (pracownik ds. administracyjno-finansowych), email
PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pokój nr 18, tel. (017) 240 67 26
 

Do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy

 

 

PUP w Leżajsku

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies