Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 857
 
 

Ogłoszenia

30-05-2017

31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja 2017 r. czyli w Światowym Dniu bez Papierosa, WHO wzywa państwa do nadania działaniom na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu statusu priorytetowego i przyspieszenia ich wdrażania w ramach realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, a w szczególności Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.4, dotyczącego zmniejszenia przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych.


Przemysł tytoniowy stwarza zagrożenie dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Dlatego WHO wzywa państwa do priorytetowego traktowania i przyspieszania wysiłków w zakresie polityki antytytoniowej aby uniknąć globalnego kryzysu związanego z używaniem tytoniu.


Celem tegorocznej kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, polityką antytytoniową i zrównoważonym rozwojem oraz zachęcanie do udziału w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii polityki antytytoniowej.


Kolejnym celem jest zwrócenie uwagi poszczególnych osób, że nie używając tytoniu lub rzucając palenie, mogą przyczyniać się do wolnego od tytoniu świata.
Skuteczna polityka antytytoniowa postrzegana jest jako jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie do 2030 r globalnej redukcji przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych (w tym chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i POChP).


Oprócz ratowania życia i zmniejszenia nierówności zdrowotnych, kompleksowa polityka antytytoniowa wpływa również na obniżenie kosztów gospodarczych związanych z konsumpcją tytoniu i sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ograniczeniu ubóstwa, rozwojowi rolnictwa oraz przeciwdziała zmianom klimatycznym.

Fakty dotyczące używania tytoniu:
•    Około 6 milionów osób każdego roku umiera na skutek używania tytoniu.
•    Przy obecnym poziomie używania tytoniu do 2030 r. liczba ta wzrośnie do ponad
8 milionów rocznie.
•    Stosowanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy poziomu wykształcenia. Wiąże się z cierpieniem, chorobą i śmiercią, zubożeniem rodzin i gospodarek narodowych.
•    Wydatki związane z konsekwencjami używania tytoniu znacznie obciążają gospodarkę narodową poprzez zwiększone koszty opieki zdrowotnej i zmniejszenie produktywności osób palących czy chorujących na choroby odtytoniowe.


•    Palenie pogarsza nierówności zdrowotne i pogłębia ubóstwo, ponieważ najubożsi mniej środków przeznaczają na żywność, edukację i opiekę zdrowotną.
•    Około 80% przedwczesnych zgonów spowodowanych tytoniem występuje w krajach o niskim lub średnim dochodzie.
•    Uprawa tytoniu wymaga dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczające dostawy wody.
•    Każdego roku uprawy tytoniu wykorzystują 4,3 miliona hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%.
•    Produkcja tytoniu wytwarza również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

Odpowiednie interwencje z zakresu ograniczania użycia tytoniu mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia rozpowszechnienia palenia. Są to przede wszystkim:

•    ochrona przed wtórnym dymem tytoniowym poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów o zakazie palenia;
•    zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu zaprzestania palenia;
•    umieszczanie ostrzeżeń na opakowaniach papierosów i prowadzenie innych programów medialno-edukacyjnych;
•    egzekwowanie zakazu reklamy, promocji i sponsoringu; oraz
•    zwiększenie cen papierosów poprzez podniesienie opodatkowania wyrobów tytoniowych

 PSSE w Leżajsku
 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies