Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 179
 
 

Ogłoszenia

28-03-2017

"CZAS NA KARIERĘ" - II edycja projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do II edycji projektu „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 kwietnia 2017 r. - 24 kwietnia 2017 r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

  • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);


  • Szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu;


  • Pośrednictwo pracy i doradztwo kariery;


  • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy;


  • miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym – 1750zł/mc;


  • Wsparcie Trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!


Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 307, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30;

b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na następujących stronach internetowych:
www.czasnakariere.com.pl www.rarr.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel. 17 86 76 209
17 86 76 232
e-mail: jgumienna@rarr.rzeszow.pl, mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies