Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 785
 
 

Ogłoszenia

20-02-2017

Rekrutacja do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

 

 

Rekrutacja do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku do dnia 28.02.2017r.prowadzi nabór do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

 • wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
 • zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
 • pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP).


Szczególnie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Grupowe poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne Szkolenia Zawodowe
 • Staże


W ramach zadań: Grupowe poradnictwo zawodowe, Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

W ramach zadań: Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.

Uwaga:
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • Poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy.
 • kserokopie aktów urodzenia dzieci (jeśli dotyczy)
 • kserokopie świadectw pracy i dokumentów równorzędnych, dyplomów, certyfikatów (jeśli dotyczy)


Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” dostępne są:

 • w Punkcie Obsługi Klienta,
 • w Biurze Projektu (pok. 18)
 • w Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • na stronie internetowej PUP: www.praca.lezajsk.pl


Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 • osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta (parter, główne wejście do budynku)
 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,
 • pocztą elektroniczną – wypełnioną wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego (liczy się data otrzymania maila przez PUP) na adres: pup@praca.lezajsk.pl; jednocześnie należy dodatkowo dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do siedziby PUP – osobiście bądź za pośrednictwem poczty.


Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:
Ewa Dąbek (kierownik projektu), email e.dabek@praca.lezajsk.pl,
Kazimiera Trestka (pracownik ds. administracyjno-finansowych), email k.trestka@praca.lezajsk.pl
PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pokój nr 18, tel. (017) 240 67 26 

 

Zamieścił: Wydział EP

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies