Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 11 070
 
 

Nasz potencjał

Powiat Leżajski

Powiat Leżajski należy do miejsc atrakcyjnych pod względem inwestowania. Świadczy o tym jakość rynku pracy i bardzo dobra infrastruktura techniczna. Przemysł rozlokowany jest głównie w pasie Leżajsk – Nowa Sarzyna. Pracuje w nim około 5 tys. osób – głównie w branży chemicznej, maszynowej, odzieżowej, przetwórstwa rolno-spożywczego, drzewnej oraz produkcji piwa. Do największych i najprężniej działających zakładów w powiecie należą: Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A., Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Grupa Ciech S.A., Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr 4 Phillip Morris Polska S.A. w Leżajsku.

Łącznie w powiecie zarejestrowanych jest ok. 3200 podmiotów gospodarczych. Dominują firmy handlowe i usługowe (80%), zajmujące się głównie przetwórstwem żywności (piekarnie, masarnie), produkcją tworzyw sztucznych, stolarstwem czy świadczeniem usług budowlanych. Ciekawą, mającą już swoją tradycję formą działalności jest produkcja wyrobów z wikliny. Jej popularność sprawiła, że gmina Nowa Sarzyna zyskała miano „zagłębia wikliniarskiego".
Władze powiatu zabiegają o przedsiębiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych, którzy zainteresowani są inwestycjami na obszarze powiatu. Oferują potencjalnym inwestorom pomoc przy realizacji wszelkiego rodzaju działań gospodarczych.

 

Miasto Leżajsk
Na terenie Leżajska działa  ok. 1 400 podmiotów gospodarczych. Wśród nich ponad 80 zakładów produkcyjnych, ok. 1300 zajmujących się handlem i usługami.
W 2005 r. na obrzeżach Leżajska utworzona została specjalna strefa ekonomiczna dająca nowe, korzystne dla przedsiębiorców możliwości inwestowania. Na powierzchni ok. 11 hektarów utworzonych zostało pięć enklaw.  
Ważniejsze przedsiębiorstwa i firmy:

 • PHILLIP MORIS Polska S.A. – Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, Zakład nr 4 w Leżajsku (produkcja papierosów i tytoniu przemysłowego)
 • Fabryka Maszyn Leżajsk Nowa Sp. z o.o. (produkcja betonomieszarek samochodowych, wózków, ciągników akumulatorowych i przyczep)
 • Zakład Silikatowy Silikaty Leżajsk Sp. z o.o. (produkcja materiałów budowlanych, wapienno-piaskowych
 • BMF Polska Sp. z o.o. (zbiorniki bezciśnieniowe i filtracyjne, filtry, silosy, przenośniki, konstrukcje stalowe) 

 

Gmina Leżajsk
Na terenie gminy Leżajsk działa ok. 500 podmiotów gospodarczych (spółki, firmy prywatne). Najwięcej z nich zajmuje się handlem oraz świadczeniem usług budowlanych.

Ważniejsze firmy:

 • GRUPA ŻYWIEC S. A. Browar w Leżajsku
 • HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.
 • PPHU "POM" Sp. z o.o.
 • TEXPOL – producent gwoździ, śrub, siatki, łańcuchów, materiałów ściernych oraz narzędzi budowlanych i ogrodniczych
 • Firma  Brzost Sp. z o.o.

W 2005 roku powstał park przemysłowy (wyodrębniony obszar o preferencyjnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej). Park Przemysłowy "Stare Miasto - Park" jest zlokalizowany w dwóch miejscowościach: Stare Miasto (Strefa A) i Wierzawice (Strefa B) o łącznej powierzchni ponad 37 ha (obszar docelowy Parku planuje się na 200 ha). Obie strefy leżą na terenach wiejskich i są oddalone od siebie w odległości ok 6 km. Park powstał z myślą o przyspieszeniu zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz wyzwoleniu inicjatyw gospodarczych. Zachętą dla inwestorów są zwolnienia przez 10 lat z podatku od nieruchomości, dzierżawa nieruchomości na korzystnych warunkach oraz szybka i sprawna obsługa inwestorów przez administrację gminy.

 

Gmina Grodzisko Dolne
Na terenie gminy Grodzisko Dolne działają podmioty gospodarcze zajmujące się głównie handlem, obsługą rolnictwa oraz świadczeniem usług budowlanych. Grodzisko słynie także z produkcji dobrej jakości pieczywa.

Ważniejsze firmy:

 • Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym – usługi w zakresie rolnictwa, budowy i remontu dróg i mostów
 • Młyn Gospodarczy w Grodzisku Dolnym
 • Kowalstwo Artystyczne – Stanisław Stopyra
 • Gminna Spółdzielnia „SCh” w Grodzisku Dolnym

 

Gmina Kuryłówka
Walory przyrodnicze i krajobrazowe, czyste środowisko naturalne oraz liczne zabytki kultury materialnej decydują o wyjątkowej atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej terenu. Stąd też istniejące tu firmy handlowo-usługowe ukierunkowują swą działalność pod potrzeby turystów, bądź obsługę rolnictwa.

Ważniejsze firmy:

 • Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Kuryłówce
 • Firma DREWSTOL Sp.j. Andrzej i Józef Wilkos w Brzyskiej Woli

 

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna stanowi niewątpliwie zagłębie przemysłowe powiatu leżajskiego. Gospodarka kojarzona jest tu od 1937 r.- kiedy zapadła decyzja o realizacji inwestycji w ramach COP - z produkcją Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna”. Ukształtowany przez potrzeby głównie rynku krajowego profil produkcji zakładów, po wprowadzeniu pewnych modyfikacji, utrzymuje się do dziś.
Obok wielkiego przemysłu od lat kwitnie tu także chałupnictwo, które przybrało rozmiary na skalę przemysłową. Na ubogich ziemiach kwitną uprawy wikliny, a produkcja koszy i innych wyrobów wiklinowych daje utrzymanie wielu rodzinom. Gmina, jako zagłębie wikliniarstwa, znana jest nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Ważniejsze firmy:

 • Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna

Przed kilku laty, w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, z zakładów „Organika-Sarzyna” wyłonionych zostało kilkanaście spółek pracowniczych, które dziś należą do znaczących firm Podkarpacia i dobrze funkcjonują w strukturach gospodarki rynkowej kraju. Obecnie zakład Produkcyjny należy do grupy Ciech S.A.

Należą do nich:

 • Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o.
 • Zakład Doświadczalny "Organika" Sp. z o.o.
 • Zakład Mechaniczno-Remontowy "Chemrem-Organika" Sp. z o.o.
 • "NS Automatyka" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Elektro-Energetycznych "El-Chem" Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Energetycznych "Wod-Rem" Sp. z o.o.
 • Zakład Usługowo-Produkcyjny "Gumokor-Organika" Sp. z o.o.
 • Zakład Remontowo-Budowlany "Organika" Sp. z o.o.
 • Zakład Usługowo-Produkcyjny "Drewrem-Organika" Sp. z o.o.
 • Zakład Projektowo-Usługowy "Organika-Projekt" Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS)
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
 • Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna APISO Kowalstwo Artystyczne, Nowa Sarzyna,
 • Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

 

 

Największe firmy na terenie Powiatu Leżajskiego:

 

 • Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A.

Zakład wchodzi w skład Grupy Żywiec  - największego  producenta piwa w Polsce. Jej  głównym udziałowcem jest holenderski Heineken International Beheer B.V. Grupa Żywiec powstała pod koniec 1998 roku, w wyniku połączenia Zakładów Piwowarskich w Żywcu S.A. i Brewpole B.V. Browary Grupy Żywiec są jednymi z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce i na świecie. Posiadają międzynarodowe certyfikaty jakości: ISO 14000, ISO 14001, ISO 18000, ISO 9001, ISO 9002, a także certyfikat bezpieczeństwa produkcji żywności HACCP.
To połączenie tradycji i nowoczesności sprawia, że piwa Grupy Żywiec słyną z niezrównanej jakości i smaku. Grupa Żywiec to także jeden z poważniejszych darczyńców i sponsorów przedsięwzięć kulturalnych oraz sportowych.

 

 • Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.

POLTINO to marka najwyższej jakości mrożonek, należąca do jednego z największych polskich producentów HORTINO ZPOW Leżajsk sp. z o.o. Produkty owocowo - warzywne POLTINO cieszą się uznaniem wśród handlowców i konsumentów zarówno w Polsce jak i za granicą. Ich producent jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i  regionalnych. Firma produkuje i oferuje: szeroki asortyment mrożonych owoców i warzyw, ich mieszanek i dań gotowych, koncentraty i aromaty soków owocowych, oraz syropy owocowe, termostabilne nadzienia owocowe do ciast oraz lody. Świadczy również usługi składowania w niskich temperaturach.  

 

 • Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna"  Grupa Ciech S.A.

Na  obecny  profil  produkcyjny Zakładów Chemicznych  składają się: środki ochrony  roślin i substancje aktywne służące do ich produkcji, żywice epoksydowe Epidian®, utwardzacze żywic, nienasycone żywice poliestrowe Polimal®, żywice fenolowo-formaldehydowe, utwardzacze mas formierskich Flodur i inne. Pełny asortyment produkcji obejmuje przeszło kilkaset gatunków i odmian, w różnych postaciach chemicznych, formach użykowych, a także opakowaniach w zależności od docelowego rynku i aplikacji.
Podstawową działalność produkcyjną uzupełniają działania związane z usługowym prowadzeniem formulacji wyrobów, ich konfekcjonowaniem lub dystrybucją. Prowadzone one są  w oparciu o własną bazę produkcyjną, potencjał kadrowy oraz sieć dystrybucyjną.

 

 • Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.

Fabryka Maszyn  produkuje  hydrauliczne betonomieszarki samochodowe oraz podzespoły i części zamienne do maszyn budowlanych, a także wały Cardana. Ponadto oferta handlowa zawiera szeroką gamę wózków elektrycznych o różnych wariantach transportowych. Wśród nich są pojazdy umożliwiające przewóz materiałów o wadze nawet 2.000 kg. Mogą one być używane zarówno jako wózki transportowe w halach produkcyjnych, magazynach, jak i małe wywrotki lub ciągniki o napędzie elektrycznym.
Odbiorcami Fabryki Maszyn są zagraniczne i krajowe firmy budowlane, zakłady, magazyny, szpitale, koleje, linie lotnicze i urzędy pocztowe.

 

 • Zakład Produkcyjny nr 4 Phillip Morris Polska S.A. w Leżajsku.

Członek grupy kapitałowej Philip Morris International, która jest największą firmą tytoniową w Polsce z udziałem w rynku sięgającym 36 proc.  (Cyber Service, Lipiec 2004). Firma produkuje cztery z dziesięciu najlepiej sprzedających się marek papierosów w kraju. Jest także jednym z ważniejszych polskich pracodawców.
 

 

 

O Parku
Park Przemysłowy Gminy Leżajsk (PPGL) utworzony został w 2008 roku na terenach gminy Leżajsk. Działa on w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro-Park Mielec tworząc jej podstrefę. W całości zarządzany jest bezpośrednio przez Stare Miasto – Park Sp. z o.o.

Cel
Nadrzędnym celem utworzenia Parku jest tworzenie warunków przychylnych zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez udostępnienie infrastruktury technicznej oraz świadczenie szeroko pojętych usług doradztwa biznesowego. Wsparcie przedsiębiorczości i rozwoju rynku lokalnego oraz zmniejszenie stopy bezrobocia to jedne z głównych celów jakie stawia przed sobą Spółka. Park Przemysłowy ma ułatwić podejmowanie działalności gospodarczej dużym inwestorom, średnim oraz małym przedsiębiorcom już istniejącym na rynku jak również tym, którzy dopiero na niego wchodzą i oferują innowacyjne produkty.

Lokalizacja
Park Przemysłowy Gminy Leżajsk wyróżnia się bardzo atrakcyjną lokalizacją. Położony jest w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego „Rzeszów – Jasionka” (ok.45 km), przejść granicznych ze Słowacją (ok.137 km) i Ukrainą (70 km) oraz strategicznego odcinka autostrady A4 stanowiącej jeden z największych szlaków tranzytowych w Polsce południowej łączący zachodnią Europę z jej wschodnią częścią (ok.25 km).

Oferta
Oferta PPGL skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem swojej działalności gospodarczej w intensywnie rozwijającym się otoczeniu, elastycznie reagującym na potrzeby indywidulanych inwestorów.
PPGL oferuje potencjalnym przedsiębiorcom ok. 37 ha terenów inwestycyjnych w pełni uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną (Greenfield), hale produkcyjno-magazynowe (Brownfield) oraz pomieszczenia biurowe. Całość terenów inwestycyjnych posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnie inwestycyjne Parku położone są na terenie dwóch miejscowości w pobliżu miasta Leżajsk:
•    Stare Miasto (Strefa „A”– ok. 35 ha)
•    Wierzawice (Strefa „B” – ok. 2 ha)

Zarówno w przypadku gruntów inwestycyjnych bez obiektów przemysłowych jak i hal istnieje możliwość ich najmu, dzierżawy bądź sprzedaży.
Park poszukuje inwestorów prowadzących działalność produkcyjną przyjazną dla środowiska. Szczegółowe informacje na temat aktualnych ofert nieruchomości inwestycyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej www.sm-park.pl (zakładka Park Przemysłowy) lub bezpośrednio kontaktując się z zespołem PPGL.


Zachęty inwestycyjne

Konkurencyjne stawki najmu, wydzierżawienia czy sprzedaży terenów, niskie koszty procesu inwestycyjnego z uwagi na atrakcyjne ceny gruntów czy niewysokie koszty pracy w tym regionie to tylko nieliczne korzyści wynikające z ulokowania swojej działalności w PPGL. Park kusi inwestorów również określonymi korzyściami finansowymi:
•    Możliwością skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku dochodowego (do 70%) w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
•    Możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz z podatku od środków transportowych na terenie Parku.

Ponadto potencjalni inwestorzy Parku mogą liczyć na pomoc władz gminnych w procesie wejścia na rynek (wsparcie przy procedurach urzędowych) oraz doborze kadry pracowniczej, dzięki swojej aktywnej współpracy ze szkołami i instytucjami w związku z kształceniem osób w specjalistycznych kierunkach zgodnych z potrzebami inwestorów.
Dużym plusem jest również możliwość współpracy z firmami już prowadzącymi swoją działalność na terenie PPGL.

Firmy działające na terenie Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk
Do tej pory na terenie Parku swoje działalności gospodarcze prowadzą firmy z wielu różnych branż m.in.: budowalnej, informatycznej, drukarskiej, laboratoryjnej, doradczej czy obróbki metalu.
Wśród nich znajdziemy:

•    BMF Polska Sp. z o.o.
•    CONCRETE LEŻAJSK Sp. z o.o.
•    Oze 11 Sp. z o.o.
•    „IGLOBUD Leżajsk” Jerzy Szostak, Bogusław Dubik Spółka Jawna
•    FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
•    Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o.
•    SGS „EKO-PROJEKT” Sp. z o.o.
•    „EMKA” Mirosław Kłosowski
•    Agencja Celna JRA Radosław Pielecha
•     „DAW-BUD”
•    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”
•    „INFOGAL” Janusz Sarzyński
•    RENOMEX
•    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „POM” Sp. z o.o.


Kontakt
:


Stare Miasto Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
Tel.(0-17) 242 60 94
e-mail: sm-park@sm-park.pl


Obsługa inwestorów:


Paulina Pisarczyk (j.pol., j.ang.)
Tel. +48 17 242 60 94 wew. 42
tel: 501 839 020
e-mail: paulina.pisarczyk@sm-park.pl     Robert Kania (j.pol.)
Tel. +48 17 242 60 94 wew. 24
tel. 518 011 607
e-mail: robert.kania@sm-park.pl


Poniżej galeria zdjęć Parku Przemysłowego Stare Miasto Park Sp. z o.o.

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies