Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 101 745
 
 

Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Powiatu Leżajskiego


 
I. Jednostki administracji publicznej w ramach powiatowej administracji zespolonej:


1. Starostwo Powiatowe w Leżajsku

 • Jednostka budżetowa, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu. Starostwo wykonuje zadania administracji publicznej m.in. z zakresu architektury i budownictwa, ochrony środowiska, komunikacji i transportu, geodezji i gospodarki nieruchomościami, oświaty, promocji i rozwoju powiatu, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, spraw obywatelskich. Kierownikiem Starostwa jest Starosta wybierany przez Radę Powiatu.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

 • Jednostka budżetowa, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu bezrobocia i rynku pracy. Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy jest Dyrektor powoływany przez Zarząd Powiatu.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

 • Jednostka budżetowa, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy rodzinie, niepełnosprawnym. PCPR prowadzi w imieniu Zarządu Powiatu nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej i domu dziecka. Obsługuje także Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności. Centrum pomocy Rodzinie kieruje Kierownik powoływany przez Zarząd powiatu. 

 

II. Placówki oświatowe, wychowawcze 
Organem prowadzącym dla placówek oświatowych i wychowawczych jest Powiat Leżajski. Placówkami kierują dyrektorzy powoływani przez Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
1. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku.

 • Ponadgimnazjalna placówka oświatowa, w skład której wchodzą licea, licea profilowane i technika. Głównym profilem kształcenia jest liceum ogólnokształcące.

2. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku.

 • Ponadgimnazjalna placówka oświatowa, w skład której wchodzą technika, licea profilowane, licea oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Główny profil kształcenia to technikum i liceum profilowane.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku.

 • W skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Specjalne. Placówka realizuje program oświatowy dla dzieci i młodzieży skierowanej do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku.

 • Placówka wykonująca specjalistyczne usługi z zakresu badań psychologiczno-pedagogicznych i logopedii dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu leżajskiego. Wydaje orzeczenia będące podstawą do kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego.

5. Dom Dziecka w Nowej Sarzynie.

 • Placówka zajmująca się stałą opieką nad dziećmi pozbawionymi rodziców albo z rodzin, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.


III. Placówki pomocy społecznej
Placówkami kierują dyrektorzy powoływani przez Zarząd Powiatu.
1. Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach.

 • Placówka wykonująca stałą opiekę dla osób z upośledzeniami psychicznymi.

2. Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej.

 • Placówka stałego pobytu dla osób starszych.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej.

 • Placówka dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnoscią intelektualną

4. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Nowej Sarzynie.

 • Placówka świadczy usługi pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W postaci poradnictwa psychologicznego, medycznego, wsparcia i rozpoznania sytuacji ofiar przemocy i opracowania planu pomocy.


IV. Jednostki Ochrony Zdrowia
Ochrona zdrowia jest finansowana poza budżetem powiatu poprzez kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powiat dla SP ZOZ jest organem tworzącym. SP ZOZ-em kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd Powiatu.
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

 • Szpital Powiatowy z oddziałami specjalistycznymi na poziomie podstawowym i regionalnym min. reumatologia, kardiologia, psychiatria.
 • Poradnia Specjalistyczna.

 

V. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku


VI. Inne powiatowe jednostki organizacyjne
1. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku.

 • Jednostka budżetowa wykonująca obsługę finansowo-księgową i kadrową dla mniejszych powiatowych jednostek organizacyjnych.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku.

 • Jednostka budżetowa wykonująca w imieniu Zarządu Powiatu zarząd drogami powiatowymi. Zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg.

 

VII. Straże
1.Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku.
2.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.
3.Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Leżajsku.
4.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.
 

 

VIII. Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Powiatowa Instytucja Kultury
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies