Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 690
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6845 09
Wydanie 10 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości.

 

Wydział  Geodezji, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
   tel.(017) 2404-512, 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Powiatu
tel.(17) 2404-513

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości. zalącznik F - GN . 6845.09.01
Załączniki do wniosku :

  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 
 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509.
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy: 

  • umowy: dzierżawy, najmu, użyczenia.


Termin załatwienia sprawy:

  • zgodnie z KPC termin nie jest określony

 

Podstawa prawna
  • Uchwała  nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku  z art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  /j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 814 z późn. zm./
  • art.673 ( dzierżawa ), art. 659 ( najem ), art.710 (użyczenie) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /j.t. Dz.U.z 2017 , poz. 459/
  • art.35 Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1827/

 

Informacje
MIENIE POWIATU: Nieruchomości mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane przez Zarząd na okres do 10 lat .Dzierżawa lub najem na okres powyżej 10 lat wymaga zgody Rady.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies