Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 272
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6840 07
Wydanie 10 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Przygotowanie  dokumentacji  dotyczącej sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości.

 

Wydział  Geodezji, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
   tel.(017) 2404-512, 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Powiatu
tel.(17) 2404-513

 

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

 

Wniosek  o  sprzedaż nieruchomości

(formularz  wniosku  do  pobrania poniżej)- F – GN. 6840.07.01

Wniosek  o  zamianę nieruchomości

(formularz  wniosku  do  pobrania poniżej)- F – GN. 6840.07.02           

Wniosek o darowiznę  nieruchomości

(formularz  wniosku  do  pobrania  poniżej)- F – GN. 6840.07.03 

Załączniki  do  wniosku:

  • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • akt  notarialny  (przygotowuje  się  uchwałę Zarządu Powiatu lub Rady  Powiatu w przypadku gdy wartość rynkowa nieruchomości przekracza kwotę 20 000zł oraz protokół  rokowań - dokumenty  te są  podstawą  do zawarcia aktu notarialnego).

 

Termin załatwienia sprawy:

  • zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony.

 

Podstawa prawna

Zamiana:

  • Uchwała  nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku  z art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  /j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 814 z późn. zm./  
  • art. 14  ust. 3 lub  art. 15 ustawy  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /j.t.  Dz. U. z 2016r.  poz. 2147 z późn zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1827/

Darowizna:

  • art. 13 ust.2  ustawy  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /j.t.  Dz. U. z 2016r.  poz. 2147 z późn zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1827/

 

Informacje
MIENIE SKARBU PAŃSTWA: Sprzedaż, zamiana nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta wymaga zgody wojewody. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy własności zamienianych nieruchomości. MIENIE POWIATU: O zamiarze zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu / jeżeli nieruchomości te są zbędne do realizacji zadań Powiatu/ decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Jeżeli wartość nieruchomości przekracza 20 000 zł do zbycia nieruchomości jest wymagana uprzednia zgoda Rady Powiatu. Do zbycia nieruchomości w drodze darowizny wymagana jest każdorazowo zgoda Rady Powiatu w formie uchwały.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies