Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 861 742
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN. 6841 08
Wydanie 10 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Przygotowanie  dokumentacji  do   oddania nieruchomości w  użytkowanie  wieczyste.

 

Wydział  Geodezji, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
   tel.(017) 2404-512, 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Powiatu
tel.(17) 2404-513

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek  o  oddanie  nieruchomości w  użytkowanie  wieczyste .

(formularz  wniosku  do  pobrania poniżej)- F – GN. 6841.08.01 

Załączniki  do  wniosku:

  • dokumenty  potwierdzające  że przysługuje  osobie   roszczenie   o  nabycie  nieruchomości  z  mocy  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  lub  odrębnych  przepisów,
  • odpis z księgi  wieczystej wówczas  gdy wnioskodawca był  poprzednim  właścicielem  zbywanej  nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r.,
  • umowa  najmu na  lokal  mieszkalny gdy  wnioskodawca  jest  najemcą  lokalu,  a  najem  został  nawiązany  na  czas  nieoznaczony.
  • upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • akt  notarialny

 

Termin załatwienia sprawy:

  • zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony 

 
 

Podstawa prawna
  • Uchwała  nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku  z art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  /j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 814 z późn. zm./
  • art. 27,28,29 ustawy  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /j.t.  Dz. U. z 2016r.  poz. 2147 z późn.zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1827/

 
 

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies