Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 657
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.8 05
aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne tel. (017) 24 04 554

fax (017) 24 04 552

 

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych: (formularz do pobrania) F- AB.6740.8

Załączniki do wniosku:

 • dokumenty potwierdzające fakt, że inwestor czynił starania o uzyskanie zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości (budynku lub lokalu) na wejście na teren tej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
   
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe 

 • od pozwolenia na wejście – 10 zł.
 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 •  zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

 • do 14 dni od dnia złożenia wniosku

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 • decyzja administracyjna.

 

 

 


 

 


 

Podstawa prawna
 • art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
 • art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)


 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu II instancji za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies