Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 637
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.613 01
wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

 Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul.Kopernika 8  37-300 Leżajsk

tel.  centrala (017) 24 04 500, fax  (017) 24 04 509 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 105 (Budynek B), tel. (017) 24 04 582

 

Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność albo powodujących zaspy śnieżne w pasie kolejowym.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

wyłączony z opłaty skarbowej

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

  • 1 miesiąc

 

Ważność decyzji:

  • do czasu usunięcia drzew i krzewów

 

Podstawa prawna
  • art 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym  /t.j. Dz. U. z 2016 poz.1727 z późn.zm../
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /t.j Dz.U. z 2016 r. poz.23 z późn.zm. /
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
W razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, rejonowy organ rządowej administracji ogólnej, na wniosek zarządu kolei, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów. Decyzję wykonuje zarząd kolei. Ustalenie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli posadzenie drzew lub krzewów nastąpiło po wybudowaniu linii kolejowej z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 46.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies