Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 071 717
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6173 01
wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul.Kopernika 8  37-300 Leżajsk
tel.  centrala (017) 24 04 500, fax  (017) 24 04 509
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 105 (Budynek B), tel. (017) 24 04 582
 

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

 

 

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty
  • wniosek o rejestracje sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty
  • Za wydanie zaświadczenia  - 17 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złozenia wniosku o rejestrację sprzętu służącego do połowu ryb. Dowód opłaty (lub jego uwierzytelnioną kserokopię) należy załączyć do wniosku.
Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Podmioty zwonione z opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • zaświadczenie

 

Termin załatwienia sprawy:

  • 7 dni

 

Ważność załatwienia:

  • bezterminowo


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.652 z późn.zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827/
  • akty wykonawcze

 

Informacje
Inne istotne informacje dla interesantów: Sprzęt pływający winien być oznakowany po obu stronach burty, na widocznym miejscu, niezmywalną farbą, wysokość liter minimum 10 cm, szerokość liter minimum 1 cm.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies