Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 246
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6172 01
wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul.Kopernika 8  37-300 Leżajsk
tel.  centrala (017) 24 04 500, fax  (017) 24 04 509
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 105 (Budynek B), tel. (017) 24 04 582
 

Wydawanie kart wędkarskich.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
  • Zaświadczenie o złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisja powołaną przez społeczna organizację amatorskiego połowu ryb
  • Zdjęcie
  • Opłata 10 zł
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

  • karta wędkarska  - 10 zł
     

Opłatę za wydanie karty wędkarskiej można uiścić w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Dowód uiszczenia opłaty ( lub jego uwierzytelnioną kopię) należy załączyć do wniosku.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

karta wędkarska

 

Termin załatwienia:

7 dni

 

Ważność karty wędkarskiej
bezterminowo

Podstawa prawna
  • art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.652 z późn.zm./
  • akty  wykonawcze
Informacje
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający stosowne zezwolenie. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies