Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 089
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.10 13
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

 


 

 

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:


m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna  tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

m. i gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne tel. (017) 24 04 554

sieci i przyłącza tel. (017) 24 04 553

fax (017) 24 04 552

 

Zmiana pozwolenia na budowę.

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę:

Obowiązuje wniosek i załączniki jak dla usługi Pozwolenie na budowę

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe

 • od wydanej decyzji zmiany pozwolenia na budowę - 10 zł
 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł 

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesięca od daty złożenia wniosku

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 • decyzja administracyjna.

 

 

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


 

 


 

Podstawa prawna
 • art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.)
 • art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)


 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies