Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 650
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6152 01
wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

 Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk

te. centrala (017) 2404 500, fax (017) 2404 509

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 105 (Budynek B), tel. (017) 2404582

Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty
  • Wniosek z prośbą o zezwolenie na posiadanie i hodowanie chartów rasowych i ich mieszańców 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

82 zł

 

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

  • 1 miesiąc

 

Ważność decyzji:

  • termin wnioskowany przez stronę

 

Podstawa prawna
  • art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r.  Prawo Łowieckie / t.j. Dz.U. z  2015 poz.2168 z późn.zm./ 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.z 2016 r.  poz.23 z późn.zm./ 
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2016 r. poz. 1827/
     
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies