Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 229
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.604 01
Wydanie 14 z dnia 30 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Leżajsku Budynek B ul.M.C.Skłodowskiej 8  37-300 Leżajsk
tel.  centrala (017) 24 04 500(017) 24 04 500, fax  (017) 24 04 509
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 105, tel. (017) 24 04 580(017) 24 04 580

 

 

Udostępnianie informacji o środowisku.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • ustne lub pisemne udostępnienie informacji

 

Termin załatwienia sprawy:

  • 1 miesiąc od daty złożenia wniosku, w przypadku skomplikowanej sprawy 2 miesiące

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2017, poz.1405 z późz. zm.)
  • Akty wykonawcze

 

Informacje
Bez pisemnego wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukiwania. Udostępnianiu podlegają informacje zawarte w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Nie udostępnia się informacji o środowisku i jego ochronie określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku – zawarte w aktach wykonawczych. Sposób uiszczania opłat za udostępnienie informacji o środowisku: Opłatę za wyszukiwanie, przekształcanie i sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesłanie uiszcza się po jej ustaleniu i wystawieniu faktury VAT ( wpłata w kasie urzędu lub na rachunek bankowy. Przesłanie kopii dokumentów następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu opłaty.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies