Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 754
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.4 03
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno - budolwanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna , tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk, tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna, tel. (017) 24 04 555

gm. Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne, tel. (017) 24 04 554

sieci i przyłącza, tel. (0170 24 04 553

fax (017) 24 04 552

 

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę: (formularz do pobrania) F-AB.6740.4

Załączniki do wniosku:

  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu nowego inwestora
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego  nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 Opłaty skarbowe:

  • od przeniesienia pozwolenia na budowę - 90 zł
  • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

 

 

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

  • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
  • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies